Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Inspiratieavond 14 april: een vruchtbare toekomst voor de Achterhoekse landbouw

U komt toch ook op de VKA-Inspiratieavond op 14 april in zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde? Vier sprekers delen hun visie om samen te werken aan een
vruchtbare toekomst voor de landbouw in de Achterhoek. VKA-leden, -partners,
agrariërs en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De zaal is open om
19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

LEES MEER »
Nieuws

Interessante sprekers Inspiratieavond 14 april, aanmelden kan vanaf nu!

De VKA-Inspiratieavond op 14 april in zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde komt dichterbij! We hebben een interessant en inspirerend programma in petto. Vier inspirerende sprekers, die deel uitmaken van één van de vier nieuwe Kringloopcommissies van de VKA, delen tijdens de avond hun visie om samen te werken aan een vruchtbare toekomst voor de landbouw in de Achterhoek. U komt toch ook? Aanmelden kan vanaf nu.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Journaal 4: waterbeschikbaaarheid

In het vierde VKA Journaal gaan we in gesprek met deskundigen en deelnemers over water en waterbeschikbaarheid. In de studio zijn VKA-deelnemers Alex ten Have uit Harreveld en Arjan Groot Wassink uit Heelweg te gast. Zij gaan in gesprek met presentator René Schepers over hoe ze op hun bedrijf omgaan met water en de bodem.

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 4

De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

LEES MEER »
Nieuws

Gezocht: nieuwe deelnemers VKA-kennisgroep Melk & Klimaat

In de VKA-kennisgroep Melk & Klimaat zijn vijftien VKA-leden met FrieslandCampina, De Marke en Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met maatregelen om broeikasgasemissies op hun bedrijven te reduceren. Voor de verdere voortzetting van de kennisgroep zijn we op zoek naar drie nieuwe leden.

LEES MEER »
Nieuws

Winnaars gratis onderwerken vanggewas of teeltbegeleiding 

VKA-leden konden onlangs meedoen aan de enquête van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) over het onderwerken van vanggewas. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt; bedankt daarvoor! De enquête is inmiddels gesloten. Door het invullen van de enquête maakten deelnemers kans op een leuke prijs die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. De 19 VKA-winnaars zijn inmiddels op de hoogte van hun gewonnen prijs.

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 3

De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

LEES MEER »