Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Velddag samenwerking akkerbouw en veehouderij

In het kader van de projecten “Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de experimenteergebieden Kringlooplandbouw” (PAVEx-K) en “Kritische Prestatie Indicatoren’Kringlooplandbouw” (KPI-K) is op woensdag 15 juni een Velddag georganiseerd.

LEES MEER »
Nieuws

Gezocht: proefvelden voor doorzaai-onderzoek grasland

De PPS Ruwvoerproductie en Bodemkwaliteit is op zoek naar twee proefvelden van 70 bij 10 meter voor onderzoek naar doorzaaien in grasland. Het onderzoek is van belang om het perspectief van doorzaaien van grasland op droogtegevoelige zandgronden goed in beeld te krijgen, zodat deze maatregel zo goed mogelijk toegepast kan worden. Gebruik van het proefveld wordt vergoed.

LEES MEER »
Nieuws

BES-pilot motiveert verantwoord mestgebruik

Onlangs bespraken de VKA-deelnemers de resultaten van de BES-pilot in 2020 en 2021. Conclusie is dat de potentie van de BES groot is en dat opschaling naar gebiedsniveau kan bijdragen aan de stikstofopgaves die er liggen.

LEES MEER »
Nieuws

VKA houdt 2e Loeren bij de Boeren op 16 september 2022 

Staat de de tweede editie van de
VKA-Inspiratiedag Loeren bij de Boeren
op 16 september 2022 al in uw agenda?
VKA-relaties, – partners en andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich via deze link aanmelden. Binnenkort volgt meer informatie.  

LEES MEER »
Nieuws

Interview met VKA-bestuurslid Stefan te Selle in Nieuwe Oogst

VKA-bestuurslid Stefan te Selle werd begin deze maand geïnterviewd door Nieuwe Oogst. Te Selle gaat in het artikel onder andere in op de nieuwe VKA-koers met de vier kringlopen. ‘We willen dat boerenbedrijven in de Achterhoek blijven, kunnen verdienen en worden geaccepteerd en gewaardeerd.’

LEES MEER »
Nieuws

Deel 3: VKA-KringloopWijzerdata uitgelicht: broeikasgas-emissies

Hoe scoren de VKA-bedrijven de afgelopen vijf jaar op het gebied van broeikasgasemissies? Uit de KringloopWijzers van 220 VKA-leden blijkt dat de spreiding groot is en dat de emissies in de droge jaren van 2018 en 2019 hoger waren omdat meer voer moest worden aangevoerd. Deze stijgende trend zet niet door in 2020 en 2021.  

LEES MEER »
Nieuws

VKA-themabijeenkomst ‘Verbeter je waterbeschikbaarheid’

Wat kun je als boer, samen met buren en/of samen met Waterschap Rijn en IJssel doen om water vast te houden en beschikbaar te houden? Daniël Nieuwenhuis en Matheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte gaven de VKA-leden tijdens de thema-bijeenkomst veel praktische inzichten en bewustwording over dit onderwerp. Zo kregen de VKA-leden inzicht in (voldoende) bodemvocht in relatie tot water-, bodemsysteem en bedrijfsmanagement.

LEES MEER »