Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Denk aan het tijdig invullen van de KringlooopWijzer!

De KringloopWijzer (KLW) is voor de VKA en voor de deelnemende melkveehouders een belangrijk instrument om van elkaar te leren. In de VKA-studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VKA-gemiddeldes en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-leden in gesprek over KPI’s kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De VKA-leden waardeerden het om mee te mogen praten over beleidszaken die de hen persoonlijk aangaan. De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op.

LEES MEER »
Nieuws

Artikelen over Achterhoekse bodemkwaliteit

De VKA stuurde in december een persbericht rond over de resultaten van het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en water- kwaliteit’, waaraan de VKA deelnam. VKA-bestuurslid Stefan te Selle kwam aan het woord in een reportage in Vee & Gewas. Ook diverse andere media schreven over het onderzoek.

LEES MEER »
Nieuws

Groene energie als tweede tak

Het investeren in groene energie als tweede tak kan voor boeren een interessante optie zijn. Voordelen zijn dat zonne- of windenergie zonder grote veranderingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, maar wél op termijn een inkomstenstroom en dus een nieuw verdienmodel opleveren.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-thema-bijeenkomsten weer van start

Een maand geleden zijn de eerste VKA-thema-bijeenkomsten weer van start gegaan. VKA-leden kunnen met hun VKA-studiegroep deelnemen aan één thema-bijeenkomst en in januari of februari aan de tweede. De serie themabijeenkomsten loopt tot en met half februari 2022.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-jaaroverzicht 2021

Nu het jaar 2021 bijna achter ons ligt, blikken we terug op wat de VKA in 2021 voor de leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn.
Leest u mee met het VKA-jaaroverzicht?


LEES MEER »
Nieuws

Evaluatie VKA-studiegroepbijeenkomsten najaar 2021

VKA-leden beoordelen de VKA-studiegroepbijeenkomsten van dit najaar met een 7,7 als gemiddeld cijfer. Uit de ontvangen evaluaties komt duidelijk naar voren dat leden fysieke in plaats van digitale bijeenkomsten zeer op prijs stellen.

LEES MEER »
Nieuws

Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over: WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

LEES MEER »