Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Statement VKA-bestuur over verdwijnen derogatie 

Het nieuws over het verdwijnen van de derogatie is onacceptabel voor de VKA. Het VKA-bestuur bracht daarom een statement onder de aandacht bij het ministerie van LNV en de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Voor ons staat buiten kijf dat we als VKA de weg in blijven slaan naar een efficiënte en verantwoorde inzet van mineralen op eigen bedrijf en dat we ons blijven inzetten voor invloed op het beleid. Als lerend netwerk richten we ons bovendien op andere relevante thema’s.

LEES MEER »
Nieuws

GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw: Demo met veldbonen

In de GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf wordt gewerkt aan de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Eén van de pilotgebieden is Hengelo Gld. Hier werkt melkveehouder Bert Wissels samen met akkerbouwer Theo Zweverink. Theo teelt voor Bert veldbonen. Op 18 augustus vond een demo plaats.

LEES MEER »
Nieuws

Heb jij je al aangemeld voor Loeren bij de Boeren op 16 september?

Heb jij je al opgegeven voor Loeren bij de Boeren op 16 september?
In onderstaande video stelt één van de tien bedrijven zich voor. VKA-leden kunnen zich opgeven via de WhatsApp-groep van hun VKA-studiegroep of rechtstreeks via WhatsApp bij Anne Groot Zevert.
Niet-leden kunnen zich ook nog steeds opgeven.
In de vorige Praktijkflits stelden we de tien themabedrijven voor.

LEES MEER »
Nieuws

Demonstratie GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw: af land verwerken van graan

Het direct verwerken van een rustgewas van akkerbouwers richting veehouders is misschien wel één van meest besproken samenwerkingsopties in de Achterhoek. Firma ’t Oostenenk van VKA-lid Erik Bosschers en firma Westerveld deden hier op donderdag 4 augustus ervaring mee op. In het kader van de GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw nam het bedrijf van Bosschers granen af die door firma Westerveld gemalen en gebagd werden.

LEES MEER »
Nieuws

Loeren bij de Boeren 2022: welke 10 bedrijven openen hun deuren?

Tijdens Loeren bij de Boeren op 16 september aanstaande openen 10 VKA-leden de deuren van hun bedrijf en geven een excursie voor VKA-studiegroepen en andere geïnteresseerden. Ieder bedrijf heeft een eigen thema dat is afgeleid van de vier VKA-kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren
van het rendement, vernieuwend ondernemen of verbinden
met de maatschappij. Lees hieronder welke tien bedrijven hun deuren openen.

LEES MEER »
Nieuws

Afscheid Fleur Brinke van de VKA

Met ingang van 1 augustus is Fleur Brinke niet meer werkzaam voor de VKA. Ze is  inmiddels aan de slag als manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. Lees hier namens het bestuur een dankwoord. 

LEES MEER »
Nieuws

Oproep deelname kennisgroep ‘Chemievrij?!’

Als lerend netwerk zoekt de VKA leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’ De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen. Wil jij je verdiepen in alternatieven voor chemie en hier op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou!

LEES MEER »