Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Alternatieven onderwerken vanggewas

De maand februari staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor onderwerken zonder of met minder chemie. De VKA werkt samen met haar partners aan initiatieven die mogelijkheden van chemievrije gewasteelt verkennen en laten zien wat mogelijkheden en beperkingen zijn. In dit artikel delen we wat we daarin de afgelopen jaren gedaan hebben en wat de intentie voor dit jaar is.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuw vanaf half februari: VKA-journaals

Journaals over de VKA-thema-bijeenkomsten met nieuws, resultaten, experts aan het woord én reportages op locaties: de vier VKA-journaals  die vanaf half februari op het VKA-YouTube-kanaal staan en gedeeld worden in de WhatsAppgroepen van de VKA-studiegroepen, mag u niet missen!

LEES MEER »
Nieuws

Berekening ‘eiwit van eigen land’ verbeterd

In de KringloopWijzer van 2021 wordt het kengetal ‘eiwit van eigen land’ anders berekend dan in de jaren daarvoor. Dit is besloten door de Duurzame Zuivelketen omdat de nieuwe rekenwijze beter aansluit bij de definitie van een grondgebonden melkveehouderij.

LEES MEER »
Nieuws

Bezuinigen op kunstmest is niet verstandig

Kunstmest is duur, maar bezuinigen op kunstmestbemesting is niet de goede weg. De meerprijs van kunstmest weegt niet op tegen de prijs van het aankopen van eiwitrijke voeders. Dit advies geeft Sjoerd Roelofs, bemestingsadviseur bij DLV Advies. ‘Boeren zijn afhankelijk van een goede kwaliteit ruwvoer. Bezuinigen op bemestingsniveau is daarom niet verstandig.’

LEES MEER »
Nieuws

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst


Heeft u de nieuwe VKA-video al gezien over de nieuwe VKA-visie? Als lerend netwerk voor de Achterhoekse landbouw kijken we vooruit en gaan we samen met u een nieuwe fase in, voor een vruchtbare toekomst. We hebben de nieuwe visie uitgewerkt in 4 kringlopen waarover we dit jaar graag samen met u in gesprek gaan. Dit doen we onder andere tijdens de Inspiratiebijeenkomst op donderdag 14 april in De Radstake. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

LEES MEER »
Nieuws

De VKA zoekt versterking!

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we jou om je aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, om samen de vereniging verder uit te bouwen!

LEES MEER »
Nieuws

Wijziging leerprogramma VKA

Mede door de onzekerheden omtrent corona heeft de VKA besloten om de invulling van het VKA-programma te wijzigen. De tweede themabijeenkomst, die in januari of februari plaats zou vinden, vervalt. De VKA komt met een interessant alternatief: het VKA-journaal.

LEES MEER »
Nieuws

Voorlopige resultaten KLIMEA enquête deel 1

Melkveehouders in de Achterhoek krijgen in toenemende mate te maken met gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en hitte. Daarom wordt in het vierjarige project ‘KLIMEA’ van de VKA en andere partners gewerkt aan het verbeteren van de klimaatbestendigheid van melkveebedrijven in de Achterhoek (kader KLIMEA). Gestart is met een enquête om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van melkveebedrijven voor weersextremen en de mogelijkheden om klimaatbestendiger te worden.

LEES MEER »