Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Winnaars gratis onderwerken vanggewas of teeltbegeleiding 

VKA-leden konden onlangs meedoen aan de enquête van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) over het onderwerken van vanggewas. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt; bedankt daarvoor! De enquête is inmiddels gesloten. Door het invullen van de enquête maakten deelnemers kans op een leuke prijs die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. De 19 VKA-winnaars zijn inmiddels op de hoogte van hun gewonnen prijs.

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 3

De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 2

Het tweede VKA Journaal ging live op 2 maart 2022. In dit journaal stonden de vragen ‘wat is natuurinclusief en hoe kun je als ondernemer aan de slag met natuurinclusief boeren?’ centraal. Het sleutelwoord is: doe wat past bij je bedrijf.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Journaal 2: Natuurinclusief

Het tweede VKA Journaal gaat over het thema ‘natuurinclusief’. ‘Wat is voor jou natuurinclusief?’ ‘Past het bij je bedrijf?’ ‘En hoe zit dat dan met een goed verdienmodel?’ Hierover delen VKA-leden Tonny Hoitink uit Ruurlo, Henk Harbers uit Beltrum én expert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut hun visie en zijn we te gast op het bedrijf van René Lubberdink in Barchem waar hij laat zien hoe hij natuurinclusief inpast in zijn bedrijfsvoering.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Journaal 1: Economie

Het eerste VKA Journaal gaat het over het thema ‘Kun je geld verdienen met duurzaamheid?’ Hierover delen VKA-leden Wily Erinkveld uit Geesteren en Paul Hilderink uit Keijenborg én expert Joop Rensen van Countus hun visie. Ook gaan we langs bij melkveehouder Herman Menkveld in Laren om te praten over zijn ervaringen met het optimaliseren van zijn bedrijfsvoering.

LEES MEER »
Nieuws

Eerste VKA Journaal een feit en eerste kijkopdracht

Het eerste VKA Journaal is een feit! De eerste uitzending heeft het thema ‘Economie van de duurzaamheid.’ Kun je geld verdienen met duurzaamheid? Hierover delen VKA-leden Wily Erinkveld uit Geesteren en Paul Hilderink uit Keijenborg en expert Joop Rensen van Countus hun visie.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse resultaten KringloopWijzers 155 VKA-bedrijven 2013-2020

Een doel van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is het realiseren van goede bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenbenutting en daarmee bijdragen aan een schoon milieu. Een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties is de KringloopWijzer.

LEES MEER »
Nieuws

Win gratis demo grondbewerking met invullen enquête VKO over onderwerken vanggewas

Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) wil ervaringen en kennis van agrarische ondernemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart brengen. Dat doen ze met een enquête, waaraan ook VKA-leden mee kunnen doen. Deelnemers maken kans op een gratis demonstratie grondbewerking op een eigen perceel. Vul de enquête vóór 1 maart 2022 in en maak kans op één van de onderstaande demonstraties.

LEES MEER »
Nieuws

Meerjarige effecten van organische stofaanvoer met verschillende reststoffen

Op het bedrijf van VKA-deelnemer Alex ten Have in Harreveld is de afgelopen jaren een veldproef op een maisperceel uitgevoerd met organische mest, compost en bokashi. NMI heeft van 2018 tot en met 2020 onderzocht in hoeverre de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte en de daaraan gekoppelde bodemfuncties, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de nitraatuitspoeling.

LEES MEER »