Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA informeel in gesprek met medewerkers RVO

Voor de VKA en haar leden is het belangrijk om niet alleen in gesprek te zijn met de samenleving, maar ook met het overheidsbeleid. RVO-medewerkers van het team Europees Betaalorgaan waren op 6 oktober in de Achterhoek voor een bedrijfsuitje, waarbij ze onder andere nader kennismaakten met de VKA, haar werk en de verbinding met GLB-beleid. Het was een goede bijeenkomst met discussie en begrip.

LEES MEER »
Nieuws

VKA zoekt nieuwe leden! Iets voor jou?

Ben jij melkveehouder, jongvee-opfokker of loonwerker in de Achterhoek of Liemers en wil jij je kennis over kringlooplandbouw en verduurzaming vergroten en leren van anderen? Vind je het interessant om deel uit te maken van de VKA als lerend netwerk, met een uitdagend leerprogramma en vind je het een leuke uitdaging om mee te denken over kennisontwikkeling in meerdere projecten? Dan is een lidmaatschap van de VKA iets voor jou! Ben je al lid en draag je een nieuw lid aan? Dat belonen we graag.

LEES MEER »
Nieuws

VKA in de media

Ben jij melkveehouder, jongvee-opfokker of loonwerker in de Achterhoek of Liemers en wil jij je kennis over kringlooplandbouw en verduurzaming vergroten en leren van anderen? Vind je het interessant om deel uit te maken van de VKA als lerend netwerk, met een uitdagend leerprogramma en vind je het een leuke uitdaging om mee te denken over kennisontwikkeling in meerdere projecten? Dan is een lidmaatschap van de VKA iets voor jou! Ben je al lid en draag je een nieuw lid aan? Dat belonen we graag.

LEES MEER »
Nieuws

Markemodel fase 2: boeren gaan testen in de praktijk

In 2019 en 2020 ontwikkelden de VKA en VALA het Markemodel, een regionaal netwerksturingsmodel, als onderdeel van de GLB-pilot (fase I). Het Markemodel biedt mogelijkheden om naast de beloning van de ‘gewone’ landbouwproducten ook diensten in de vorm van bijvoorbeeld schone lucht en water en een gezonde bodem te belonen. In de tweede fase, die nu gestart is, beginnen in twee deelgebieden Winterswijk en in/rondom het waterwingebied ’t Klooster praktijktoetsen met boeren.

LEES MEER »
Nieuws

Het nieuwe GLB in het kort

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van start. Hoewel de regeling nog niet definitief is leggen we je graag in het kort uit wat de hoofdlijnen zijn en wat dit voor jou en je bedrijf kan betekenen.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik-video’s: ‘Loeren bij de Boeren is een goed concept omdat je op een andere manier met elkaar in gesprek komt’

In deze twee terugblikvideo’s over Loeren bij de Boeren komen VKA-melkveehouders Robin Walvoort en Ronald Pelgrom aan het woord over hun bevindingen en inbreng tijdens de dag en over de meerwaarde van hun deelname aan de VKA. Ook Anne Groot Zevert van de VKA vertelt wat het doel is van Loeren bij de Boeren. ‘Een kijkje in de keuken bij een ander is en blijft interessant.’

LEES MEER »
Nieuws

Bedrijfsflyers Loeren bij de Boeren: lees ze hier alle tien!

Van ieder themabedrijf tijdens Loeren bij de Boeren is een flyer gemaakt met daarop bedrijfsinfo, motivaties met betrekking tot het thema en kengetallen.

De flyer van deze tien bedrijven zijn hieronder te downloaden.
De twee flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbinden met de maatschappij’ hadden, zijn hieronder te downloaden.
De twee flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbeteren van het rendement’ hadden, zijn hieronder te downloaden.
De vijf flyers van de themabedrijven die het thema ‘verbeteren van de ecologie’ hadden, zijn hieronder te downloaden.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik Loeren bij de Boeren – 16 september 2022

De VKA kijkt terug op een geslaagde 2e editie van Loeren bij de Boeren. Ruim 240 deelnemers bezochten op vrijdag 16 september de bedrijven van VKA-melkveehouders.
Dank aan al deze deelnemers en aan de tien VKA-bedrijven voor hun inbreng, interactie en inhoudelijke gesprekken.
Klik verder voor foto’s van deze dag.

LEES MEER »