Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Op zoek naar versterking: VKA zoekt nieuw bestuurslid

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, om samen de vereniging verder uit te bouwen.

LEES MEER »
Nieuws

Verkenning aansluiting VKO-deelnemers en/of studiegroepen bij VKA

Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO), een project van LTO Noord, komt eind 2022 te vervallen. Overijsselse melkveehouders werkten in dit project samen aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter omgaan met de mineralen op hun bedrijf. VKA verkent op dit moment de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking met VKO-melkveehouders en/of studiegroepen. In december worden hiervoor twee bijeenkomsten gehouden.

LEES MEER »
Nieuws

VKA verwelkomt nieuwe studiegroepbegeleiders

De eerste VKA-studiegroepbijeenkomsten zijn, op één na, afgerond. Het optimaliseren van het rantsoen op eigen bedrijf stond hierbij centraal. De VKA is verheugd om vijf nieuwe studiegroepbegeleiders te mogen verwelkomen. Eén van hen, Lars Eringfeld van Flynth, licht zijn motivatie als studiegroepbegeleider toe.

LEES MEER »
Nieuws

Wilry Giesen over ervaringen kennisgroep KLIMEA 

Melkveehouder Wilry Giesen uit Vethuizen is één van de deelnemers aan de kennisgroep KLIMEA, waarvan de VKA partner is. In dit vierjarige PPS project ‘op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ (KLIMEA) wordt onderzocht hoe de melkveehouderij op de zandgrond in de Achterhoek zich kan aanpassen aan de klimaatverandering. Wilry vertelt over hoe de droogte zijn bedrijfsvoering raakt en hoe hij hier op anticipeert.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-partners welkom bij themabijeenkomst over ‘verbinding met de maatschappij’

Vanaf eind november tot en met december vinden de VKA-themabijeenkomsten weer plaats. Tijdens de themabijeenkomsten staan drie van de vier VKA-kringlopen centraal: verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemen en verbinden met de maatschappij. VKA-relaties zijn welkom om aan te sluiten bij de themabijeenkomst ‘Ondernemen in en met de samenleving’. VKA-leden kunnen deelnemen met hun studiegroep. Nieuw is dat ze zich ook individueel kunnen aanmelden voor een themabijeenkomst. 

LEES MEER »
Nieuws

VKA informeel in gesprek met medewerkers RVO

Voor de VKA en haar leden is het belangrijk om niet alleen in gesprek te zijn met de samenleving, maar ook met het overheidsbeleid. RVO-medewerkers van het team Europees Betaalorgaan waren op 6 oktober in de Achterhoek voor een bedrijfsuitje, waarbij ze onder andere nader kennismaakten met de VKA, haar werk en de verbinding met GLB-beleid. Het was een goede bijeenkomst met discussie en begrip.

LEES MEER »