Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Terugblik VKA-Inspiratiebijeenkomst door Vee & Gewas

Heeft u de Inspiratiebijeenkomst op 14 april bij ’t Zwaantje gemist of wilt u nog eens terugblikken? Agrio – Vee & Gewas maakte een mooie en inhoudelijke video van de bijeenkomst en ging kort met de vier sprekers in gesprek.
Klik hier voor de video.

LEES MEER »
Nieuws

VKA verwelkomt AgruniekRijnvallei als zilveren partner

De VKA is in de vorm van een zilveren partnerschap een samenwerking aangegaan met coöperatie AgruniekRijnvallei. Beide partijen hebben veel vertrouwen in het elkaar versterken op het gebeid van kennis en ervaring op het gebied van kringlooplandbouw, zoals bemesten en ruwvoerbenutting. Ook zien beide partijen kansen in de uitwisseling van kennis over diverse teelten en de biologische sector.

LEES MEER »
Nieuws

Algemene Ledenvergadering met Johan Kampman van De Feestfabriek

De Algemene Ledenvergadering van de VKA vindt plaats op maandag 23 mei 2022 bij zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. De avond is bestemd voor VKA-leden en bestaat uit twee delen: een officieel gedeelte en een boeiende presentatie van Johan Kampman van De Feestfabriek over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030. Meld je hier aan.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-manager Fleur Brinke stapt over naar De Marke

Fleur Brinke (31), manager van de VKA maakt met ingang van augustus de overstap naar Agro-innovatiecentrum De Marke. Sinds augustus 2019 heeft Fleur Brinke de vereniging VKA geleid. In de afgelopen 3 jaar heeft ze invulling gegeven aan de koers en strategie van het bestuur. 

LEES MEER »
Nieuws

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe VKA-leden

Op 21 april maakte een aantal melkveehouders kennis met de VKA. Tijdens de bijeenkomst kregen ze antwoord op vragen waar de VKA als lerend netwerk zich mee bezig houdt, welke richting de vereniging op wil de komende jaren, hoe wordt ingespeeld op actuele thema’s, hoe het leerprogramma er uit ziet en welke projecten en pilots er lopen. 

LEES MEER »
Nieuws

VKA kijkt terug op afwisselende en inhoudelijke Inspiratiebijeenkomst 

De VKA kijkt terug op een gevarieerde en interessante Inspiratiebijeenkomst vorige week in Lichtenvoorde. Een volle zaal met (leden)-boeren, VKA-relaties en partners, een goede sfeer en inhoudelijke interactie vanuit het publiek met de vier sprekers én VKA-bestuursleden maakten de VKA-avond tot een geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuwe VKA-serie: KLW-data uitgelicht

De komende periode gaat de VKA in de Praktijkflits en op de website vijf onderwerpen uit de KringloopWijzers van haar leden uitlichten in de vorm van artikelen in combinatie met aantrekkelijke infographics. In deze eerste editie gaan we in op de bedrijfsontwikkeling van de bedrijven. We kijken onder andere naar algemene kengetallen, arealen en veeprestaties van 130 bedrijven.

LEES MEER »
Nieuws

Kansen en uitdagingen samenwerking akkerbouw-veehouderij

In de pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij wordt onderzocht hoe verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij extra bijdraagt aan de doelen van kringlooplandbouw en welke praktische of regeltechnische belemmeringen dat nu verstoren. Wat is tot nu toe gedaan in deze pilot en waar liggen kansen en uitdagingen?

LEES MEER »