Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Groeizaam 2021 positief voor BES 2022

Dierlijke mest in plaats van kunstmest is in de kern van hoe de 20 deelnemende bedrijven in de BES-pilot de kringloop verder willen sluiten. Met een ontheffing op de huidige bemestingsnormen wordt de BES voor het derde jaar toegepast binnen de Achterhoek, de experimenteer-regio voor kringlooplandbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Demo bij praktijkproeven op De Marke op 29 juni

Noteer woensdag 29 juni a.s in uw agenda! Op Agro-innovatiecentrum De Marke vindt dan ‘s middags een demo plaats bij een aantal praktijkproeven vanuit de PPS ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ en PPS Innovatieve Maisteelt. Aanmelden kan via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. In deze video licht Herman van Schooten van WLR de proeven kort toe. Nadere informatie volgt binnenkort.

LEES MEER »
Nieuws

Aftredende VKA-bestuursleden presenteren ‘Visie VKA 2030’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VKA op maandagavond 23 mei hebben aftredende bestuursleden Joan Beernink en Beli den Hartog hun ‘Visie 2030’ voor de VKA gepresenteerd. Samen lieten ze zien waar zij allemaal aan denken bij ‘VKA 2030’. Hieruit bleken hun vooruitstrevende ideeën en toekomstgerichte houding.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse KringloopWijzers VKA: de stikstofkringloop

In dit tweede artikel van de serie over de analyses van de KringloopWijzers worden de VKA- resultaten rondom de stikstofkringloop gepresenteerd. De VKA beschikt over ruim 250 leden die jaarlijks de KringloopWijzer aanleveren. Na een kwaliteitsselectie beschikt de VKA voor deze analysereeks over een dataset van 220 betrouwbare KringloopWijzers.

LEES MEER »
Nieuws

Vacature: ondernemende manager met hart voor de melkveehouderij

Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) zoekt een ondernemende manager. Je bent een pionier, hebt gevoel voor de boerenpraktijk en bent sterk in het verbinden van partijen om samen méér te bereiken. Jij bent de spil tussen het boerenbestuur en de uitvoering van de vereniging.

LEES MEER »
Nieuws

Laatste kans aanmelden Algemene Ledenvergadering VKA

Over een paar dagen, op maandag 23 mei, staat de ALV van de VKA op de agenda bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Aanmelden kan tot en met 20 mei. Naast een formeel deel van 45 minuten geeft Johan Kampman van De Feestfabriek een boeiende presentatie over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030. Meld je hier aan.

LEES MEER »
Nieuws

Evaluatie studiegroep- bijeenkomsten maart 2022

VKA-leden gaven de studiegroepbijeenkomsten van maart gemiddeld een 8. De opkomst was goed tot hoog. Centraal stonden de bedrijfseigen cijfers uit de KringloopWijzer 2021. Eén studiegroep kwam de afgelopen periode nog vaker bij elkaar. Twee deelnemers kozen ervoor hun SABE-voucher in te zetten voor de groep.

LEES MEER »
Nieuws

VKA ontwikkelt met KPI’s door op waardering kringlooplandbouw

Begin dit jaar berichtten we over de gesprekken met 30 boerenleden van de VKA over de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kringlooplandbouw. We willen kunnen meten wat kringlooplandbouw is om de prestaties van boeren te kunnen waarderen en belonen. Het ministerie van LNV werkt met de praktijk aan een landelijke kernset KPI’s voor kringlooplandbouw. Deze set is in 2021 door VKA in samenwerking met De Marke getoetst. In dit artikel delen we de conclusies tot zover. Dit jaar zal de werking van de KPI’s bij melkveehouders in de praktijk worden getoetst. Daarnaast is er het traject van verdere uitwerking van het ‘eigen’ Markemodel.

LEES MEER »