Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

VKA blikt terug op drukbezochte en geslaagde Inspiratiebijeenkomst

De toekomst van de landbouw in de Achterhoek stond centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) op 9 februari in De Radstake. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot: ruim 280 geïnteresseerden waren aanwezig. Termen als samenwerking, innovatie en vakmanschap werden genoemd als kracht van de landbouw in de Achterhoek. Klik hier voor een video van de avond.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkstudiedag Koeien, Kruiden, Kansen op 23 februari: meld je aan!

De vraag naar graskruidenmengsels groeit sterk. Kruidenrijk grasland biedt kansen om beter bestand te zijn tegen droogte, zorgt voor meer biodiversiteit, kan kosten besparen en kan mogelijk ook nitraatuitspoe-ling en broeikasgasemissies verla-gen. De kennis over kruidenrijk grasland neemt sterk toe, maar er zijn ook nog veel vragen over teelt- en beheersaspecten en voor- en nadelen. Op 23 februari organiseren VKA, project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruidenrijk grasland. Meld je aan.

LEES MEER »
Nieuws

Agrifirm nieuwe zilveren partner van de VKA

Agrifirm is de nieuwe zilveren partner van de VKA. De VKA staat als lerend netwerk open voor verdere ontwikkeling van en voor leden met expertise van bedrijven en organisaties die onafhankelijk bijdragen aan het verbeteren en uitbreiden van kennis.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkstudiedag Koeien Kruiden Kansen: vergroot je kennis over kruidenrijk grasland!

Op 23 februari organiseren VKA, PPS project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruiden in grasland. De studiedag is gericht op melkveehouders in Oost Nederland, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Onderzoekers en melkveehouders zullen op deze dag hun kennis en ervaringen met u delen over teelt- en beheersaspecten van diverse kruiden in grasland, opbrengsten en voederwaarden, en de bredere waarden van kruiden voor bijvoorbeeld biodiversiteit en droogteresistentie. Ook wordt aandacht besteed aan beloningen voor kruidenrijk grasland.

LEES MEER »
Nieuws

Persbericht VKA Inspiratiebijeenkomst

De aanmeldingen voor de Inspiratiebijeenkomst komen al goed op gang! Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog! dat geldt uiteraard ook voor gezinsleden medewerkers, stagiairs en anders belangstellenden. Je meld je heel eenvoudig aan via deze link! In diverse media verscheen inmiddels al het persbericht over de bijeenkomst waarin meer over de sprekers en over het interessante programma van de te lezen is. 

LEES MEER »
Nieuws

Denk aan het tijdig invullen van de KringloopWijzer!

De KringloopWijzer (KLW) is voor de VKA en voor de deelnemende melkveehouders een belangrijk instrument om van elkaar te leren. In de VKA-studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VKA-gemiddeldes en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering. Denk je eraan deze tijdig in te vullen?

LEES MEER »