Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Heb jij je al aangemeld voor Loeren bij de Boeren op 16 september?

Heb jij je al opgegeven voor Loeren bij de Boeren op 16 september?
In onderstaande video stelt één van de tien bedrijven zich voor. VKA-leden kunnen zich opgeven via de WhatsApp-groep van hun VKA-studiegroep of rechtstreeks via WhatsApp bij Anne Groot Zevert.
Niet-leden kunnen zich ook nog steeds opgeven.
In de vorige Praktijkflits stelden we de tien themabedrijven voor.

LEES MEER »
Nieuws

Demonstratie GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw: af land verwerken van graan

Het direct verwerken van een rustgewas van akkerbouwers richting veehouders is misschien wel één van meest besproken samenwerkingsopties in de Achterhoek. Firma ’t Oostenenk van VKA-lid Erik Bosschers en firma Westerveld deden hier op donderdag 4 augustus ervaring mee op. In het kader van de GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw nam het bedrijf van Bosschers granen af die door firma Westerveld gemalen en gebagd werden.

LEES MEER »
Nieuws

Loeren bij de Boeren 2022: welke 10 bedrijven openen hun deuren?

Tijdens Loeren bij de Boeren op 16 september aanstaande openen 10 VKA-leden de deuren van hun bedrijf en geven een excursie voor VKA-studiegroepen en andere geïnteresseerden. Ieder bedrijf heeft een eigen thema dat is afgeleid van de vier VKA-kringlopen: verbeteren van de ecologie, verbeteren
van het rendement, vernieuwend ondernemen of verbinden
met de maatschappij. Lees hieronder welke tien bedrijven hun deuren openen.

LEES MEER »
Nieuws

Afscheid Fleur Brinke van de VKA

Met ingang van 1 augustus is Fleur Brinke niet meer werkzaam voor de VKA. Ze is  inmiddels aan de slag als manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. Lees hier namens het bestuur een dankwoord. 

LEES MEER »
Nieuws

Oproep deelname kennisgroep ‘Chemievrij?!’

Als lerend netwerk zoekt de VKA leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’ De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen. Wil jij je verdiepen in alternatieven voor chemie en hier op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou!

LEES MEER »
Nieuws

Voorlopige resultaten project ‘Chemievrij?!’

De VKA besteedt samen met boeren, loonwerkers en partners al een aantal jaren aandacht aan alternatieven voor het gebruik van chemie. Met partner Groeikracht werkt de VKA aan praktijkproefvelden. Hier worden onder andere het effect van tijdig onderwerken en het oogsten  van het vanggewas op de mineralisatie gemeten. Benieuwd naar de eerste resultaten? Lees hier meer.  

LEES MEER »
Nieuws

Fotoverslag praktijkdemo op De Marke

Op Agro-innovatoecentrum De Marke vond op 29 juni een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt’. Hieronder volgt een fotoverslag van deze middag.

LEES MEER »