Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Ervaringen en resultaten uit VKA-Kennisgroep Melk en Klimaat

Dertien VKA-leden werken in de VKA-kennisgroep Melk en Klimaat samen met FrieslandCampina en experts aan maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. Deelnemer Jan Borgman uit Vierakker is enthousiast over de kennis die hij er opdoet. ‘Door ervaringen aan te horen van anderen, ben ik bereid iets nieuws uit te proberen en over grenzen heen te stappen.’

LEES MEER »
Nieuws

BES-deelnemer en VKA-bestuurslid Edwin Breimer over eindigen BES na 2023

De BES-pilot, waaraan twintig VKA-leden meedoen, krijgt geen vervolg na 2023. Het ministerie ziet geen perspectief in een bredere uitrol van de pilot, die landelijk op vijftig bedrijven werd uitgevoerd. Dit jaar wordt gebruikt om het onderzoek en de meetgegevens van de deelnemende bedrijven vast te leggen en de eindrapportage op te maken. Voor deelnemer én VKA-bestuurslid Edwin Breimer uit Toldijk is het eindigen van de BES teleurstellend, maar ‘ik blijf me er voor inzetten dat de discussie blijft en dat de VKA data heeft die laat zien dat fosfaatevenwichtsbemesting aantoonbaar wél kan.’

LEES MEER »
Nieuws

Nieuw project VKA:  ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ 

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van agrariërs in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het project kent vier afzonderlijke trajecten: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

LEES MEER »
Nieuws

VKA in de media

De VKA verschijnt met regelmaat in de (agrarische) pers. Zo werden aan de VKA-Inspiratiebijeenkomst en het Markemodel meerdere artikelen gewijd. Lees verder voor een overzicht van een aantal van deze artikelen.

LEES MEER »
Nieuws

Aanbod project: Bodemmaatregelen Winterswijk

Vanuit het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw (NIL) van de provincie Gelderland heeft de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) financiële middelen om praktisch aan de slag te gaan met proeven en praktijkmaatregelen die te maken hebben met de bodem. WCL wil bestaande groepen agrariërs in de gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten. de mogelijkheid bieden om een praktijkonderdeel toe te voegen aan hun bijeenkomsten. Ook VKA-leden- en studiegroepen kunnen zich hiervoor aanmelden.Aanmelden als individu kan ook, er wordt dan zelf een groep samengesteld.

LEES MEER »
Nieuws

Werkbezoek LNV aan de Achterhoek en Twente

Aleid Diepeveen en Michel Berkelmans waren dagvoorzitters en tevens de vertegenwoordigers van de experimenteergebieden Achterhoek en Twente tijdens het LNV-werkbezoek op 3 februari. Op De Marke hebben beiden die dag van beide gebieden de agenda’s gepresenteerd.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkstudiedag over perspectieven kruidenrijk grasland

Op 23 februari organiseerden VKA, project KLIMEA en ForFarmers een goed bezochte praktijkstudiedag over kruidenrijk grasland. Zowel onderzoekers als melkveehouders lichtten hun onderzoeksresultaten en praktische ervaringen met kruidenrijk grasland toe.

LEES MEER »
Nieuws

Focusgroepbijeenkomsten VKA: waardevolle input en feedback vanuit de studiegroepen

De afgelopen twee weken hebben de focusgroep-bijeenkomsten plaatsgevonden. Een afgevaardigde van elke VKA-studiegroep woont deze jaarlijkse bijeenkomst bij. Met deze groep evalueren we het leerprogramma kwalitatief en bespreken we wat er anders en beter kan. VKA hecht eraan om het leren in bijeenkomsten voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.

LEES MEER »