Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Succesvolle en drukbezochte Inspiratiebijeenkomst VK-Oost

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) kijkt terug op een succesvolle Inspiratiebijeenkomst ‘Samen sterk’ op donderdag 15 februari. Ruim driehonderd belangstellenden waren aanwezig bij Kerkemeijer in Borculo, waar onder andere Harold Zoet en Maurits von Martels, landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel te gast waren.

LEES MEER »
Nieuws

Inspiratiebijeenkomst in de media

De Inspiratiebijeenkomst mocht voorafgaand en na afloop rekenen op veel aandacht van de pers. We maakten een overzicht van een aantal gepubliceerde artikelen.

LEES MEER »
Nieuws

Lever je KringloopWijzer op tijd in

VK-Oost hecht veel waarde aan het goed en correct invullen van de KringloopWijzer (KLW). In de studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VK-Oost-gemiddelden en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering en leren ze van elkaar. Lever je KLW daarom op tijd in bij je Anne Groot Zevert! Leden hebben hierover een mail ontvangen.

LEES MEER »
Nieuws

Verdiepende gastles over KringloopWijzer door Henry Mentink

Henry Mentink, studiegroepbegeleider bij VK-Oost begeleidde onlangs een bijeenkomst voor nieuwe en potentiële leden over de KringloopWijzer(KLW). ‘Samen hebben we cijfers uit de KLW geduid en heb ik handvatten gegeven om  hier in de eigen bedrijfsvoering mee aan de te slag te gaan. Het was een geslaagde en inspirerende avond’, blikt hij terug.

LEES MEER »
Nieuws

Demonstratie voederbieten in Geesteren (GD)

Bij de familie Walvoort in Geesteren (GD) vond op 26 januar ieen demonstratie over voederbieten plaats. De demo werd georganiseerd in het kader van het project ‘Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw’.  Zowel melkveehouders als akkerbouwers waren aanwezig.

LEES MEER »
Nieuws

Bijeenkomst VK-Oost ‘Samen sterk’ met Harold Zoet en Maurits von Martels

‘Samen sterk’ is het thema van de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), die op donderdag 15 februari wordt gehouden bij zaal Kerkemeijer in Borculo. Te gast zijn onder andere de landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel: Harold Zoet en Maurits von Martels. Avondvoorzitter Stefan te Selle gaat met hen in gesprek over het boerenperspectief in beide provincies.

LEES MEER »