Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuws

Nieuws

Analyse 170 KLW’s deel 1: bedrijfsontwikkeling en algemene kengetallen

De komende periode gaat VK-Oost in de Praktijkflits en op de website enkele onderwerpen uit 170 KringloopWijzers uit de periode 2017-2023 uitlichten in de vorm van artikelen. In deze eerste editie gaan we in op de bedrijfsontwikkeling van de 170 bedrijven. We kijken onder andere naar algemene kengetallen, vee-prestaties, weidegang en zomerstalvoedering.

LEES MEER »
Nieuws

Pilotgroep ‘Versnellen op klimaat’ voor extensievere bedrijven

Extensieve bedrijven kunnen zich aanmelden voor de pilotbijeenkomst ‘Versnellen op klimaat’ op woensdag 3 juli. De bijeenkomst is een samenwerking tussen VK-Oost, FrieslandCampina en adviseur Harm Rijneveld, studiegroepbegeleider bij VK-Oost. ‘Ook extensievere bedrijven kunnen nog veel doen als het gaat om broeikasgasuitstoot’, aldus Karin van der Toorn, programmanager Duurzame Veehouderij bij FrieslandCampina.

LEES MEER »
Nieuws

Webinar 3/4 KLIMEA: Verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem

Het verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem en de mogelijkheden van andere gewassen stond centraal tijdens het derde lunchwebinar in het kader van het project KLIMEA. Zwier van der Vegte van Agro-innovatiecentrum De Marke ging nader in op onder andere de onderwerpen organische stof bij verschillende gewassen, het verhogen van OS in de bodem en bodemleven. Melkveehouders André de Groot uit Laren en Gerrit-Jan Garritsen uit Steenderen gaven vervolgens praktijkvoorbeelden voor bodemverbetering op zand- en kleigrond.

LEES MEER »
Nieuws

VK-Oost start met kennisgroep ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’

Bij VK-Oost start binnenkort een boerenkennisgroep ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’ die actief aan de slag gaat met het telen van biobased bouwmaterialen. Op 11 juni is hierover een informatieavond. Bouwen met biobased materialen is in opkomst. Er is een grote behoefte vanuit de bouwsector om op deze manier een duurzame invulling te geven aan de woningbouwopgave in de komende jaren. Voor de teelt van deze gewassen wordt gekeken naar agrarische ondernemers.

LEES MEER »
Nieuws

Afscheid Corine Huurneman-Pleiter en Stefan te Selle als bestuursleden VK-Oost

Corine Huurneman-Pleiter en Stefan te Selle traden tijdens de ALV terug als bestuurslid. Voorzitter John Koeleman sprak hen beiden toe en dankte hen voor hun inzet voor VK-Oost.
Wil je hier meer over leren? Meld je dan aan voor een nieuwe bedrijfseconomische studiegroep in Oost-Nederland in het kader van het landelijke project Kosten-Baten Analyse Melkveehouderij. Er is naast de bijeenkomsten ruimte voor het behandelen van individuele vragen.

LEES MEER »
Nieuws

Jeroen Huiskamp en Bart Geverinck nieuwe bestuursleden bij VK-Oost

Jeroen Huiskamp uit Winterswijk-Kotten en Bart Geverinck uit Eibergen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VK-Oost op 23 mei benoemd als nieuwe bestuursleden. Maak kennis met Jeroen en Bart en lees meer over wat besproken is tijdens de ALV en over de aansluitende excursie bij Comfortmix.

LEES MEER »
Nieuws

Kennismakingsavond voor potentiële leden op 6 juni in Steenderen

Ben jij of ken jij iemand die leergierig is? Die zichzelf alsmede én zijn of haar melkveebedrijf graag wil blijven ontwikkelen? Graag netwerkt met collega’s? Kennis wil delen en vergaren? Dan is de kennismakingsavond met de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost op donderdagavond 6 juni in Steenderen iets voor jou óf voor hem/haar!

LEES MEER »
Nieuws

Stefan te Selle stopt als VK-Oost-bestuurder: ‘VK-Oost doet er écht toe.’

Na een bestuursperiode van vier jaar stopt Stefan te Selle uit Winterswijk-Huppel met zijn bestuursfunctie bij VK-Oost. Ook penningmeester Corine Huurneman-Pleiter uit Groenlo legt haar bestuurstaken neer na de Algemene Ledenvergadering op 23 mei. In deze PraktijkFlits lees je hoe Stefan terug kijkt op zijn bestuursperiode. ‘VK-Oost doet er écht toe en daar ben ik trots op.’ In de volgende Praktijkflits blikt Corine terug op haar tijd bij VK-Oost.

LEES MEER »