Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Oproep deelname kennisgroep ‘Chemievrij?!’

Deel dit bericht

Als lerend netwerk zoekt de VKA leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’ De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen. Wil jij je verdiepen in alternatieven voor chemie en hier op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou!


VKA is een lerend netwerk van boeren. Projecten, vaak met partners en praktijkgericht, worden uitgevoerd om nieuwe kennis en inzichten op te doen voor de leden.
Graag doet VKA de oproep voor leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’


Het doel is meekijken en leren van dit project, maar goed mogelijk ook breder, zoals betrokkenheid bij praktijkdemonstraties, zoals op 29 juni jl. op De Marke.

De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen, wordt begeleid door Groeikracht en bepaalt mede zelf wat ze doet. Samen leren, meekijken met de resultaten en ook spiegelen wat je zelf op je bedrijf doet of wilt gaan doen.

Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Vitens, WRIJ en Eurofins.

Hoe kun je je aanmelden?


Wil jij je kennis en kunde op het gebied van chemievrije teelt verder verdiepen en hier tevens op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou! Meld je aan via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl