Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Op zoek naar versterking: VKA zoekt nieuw bestuurslid

Deel dit bericht


Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, om samen de vereniging verder uit te bouwen.De vereniging VKA is op zoek naar een kandidaat die:

  • lid is of lid wil worden van de vereniging VKA;
  • enthousiast is over en affiniteit heeft met kringlooplandbouw;
  • actief melkveehouder/loonwerker/akkerbouwer/jongvee-opfokker in de Achterhoek of Liemers is;
  • weet wat er in de sector speelt en welke thema’s belangrijk zijn en worden in de toekomst

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende bestuursfunctie of wil je graag meer informatie? Laat dit dan weten via bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl of bel met Corine Pleiter (06-50864907). Reacties op deze oproep ontvangen we graag uiterlijk 31 december 2022.

Uiteraard gaan we zorgvuldig en discreet om met persoonsgegevens. Als zich meerdere kandidaten melden, volgt een selectieprocedure.


Het bestuur van VKA:
John Koeleman (voorzitter)
Maarten Harmsen
Corine Pleiter
Stefan te Selle
Manon Tankink
Joost Geuijen
Edwin Breimer


Over de VKA
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk van de landbouw in Achterhoek en Liemers voor een vruchtbare toekomst waarbij samen met agrariërs en partners nieuwe kennis ontwikkeld wordt. De twee kernactiviteiten van de VKA zijn het bieden van een leerprogramma aan de leden en kennis ontwikkelen in projecten.

De VKA ging in 2013 als project van start. Sinds 1 januari 2020 is de VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins werkt de VKA aan de gezamenlijke doelen.
Kijk ook eens op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl