Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Op zoek naar versterking: VK-Oost zoekt nieuw bestuurslid!

Deel dit bericht

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in Oost-Nederland? Dan zoeken we jou om aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), om samen de vereniging verder uit te bouwen.

De vereniging VK-Oost is op zoek naar een kandidaat die:


• lid is of lid wil worden van de vereniging VK-Oost;
• enthousiast is over en affiniteit heeft met kringlooplandbouw;
• grond-gebruikende agrariër is in Oost-Nederland
• weet wat er in de sector speelt en welke thema’s belangrijk zijn en worden in de toekomst

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende bestuursfunctie of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met bestuurslid Ellen Severt via bestuur@vruchtbarekringloopoost.nl

Reacties op deze oproep ontvangen we graag uiterlijk 31 december 2023.
Uiteraard gaan we zorgvuldig en discreet om met persoonsgegevens. Als zich meerdere kandidaten melden, volgt een selectieprocedure.

Het bestuur van VK-Oost:
John Koeleman (voorzitter)
Ellen Severt
Corine Pleiter
Stefan te Selle
Manon Tankink
Joost Geuijen
Edwin Breimer

Over VK-Oost
De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van de landbouw in Oost-Nederland voor een vruchtbare toekomst waarbij samen met agrariërs en partners nieuwe kennis ontwikkeld wordt. VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland.

Zij doet dit door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar.

VK-Oost, voorheen VKA, begon in 2013 als project en is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. Samen met de gouden partners LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus, Achterhoek Ambassadeurs en Eurofins en de zilveren partners Groeikracht, Dumea Agro, Agruniek Rijnvallei en Agrifirm werkt de VKA aan de gezamenlijke doelen.

Wil je meer weten? Bekijk de website www.vruchtbarekringloopoost.nl