Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuwe VKA-serie: KLW-data uitgelicht

Deel dit bericht


De komende periode gaat de VKA in de Praktijkflits en op de website vijf onderwerpen uit de KringloopWijzers van haar leden uitlichten in de vorm van artikelen in combinatie met aantrekkelijke infographics. In deze eerste editie gaan we in op de bedrijfsontwikkeling van de bedrijven. We kijken onder andere naar algemene kengetallen, arealen en veeprestaties van 130 bedrijven.


Deel 1: Algemene bedrijfsontwikkeling 130 bedrijven periode 2013-2021


Kenmerken VKA-bedrijfHet aantal melkkoeien op de bedrijven is licht toegenomen. Er zijn gemiddeld bijna 120 melkkoeien op de bedrijven, net als in 2016.
Het aantal stuks jongvee is de laatste jaren al consequent onder de 60, en het aantal per 10 melkkoeien is de laatste drie jaar steeds onder de 5. Dat is al bijna een afname van 30% vergeleken met 2013.
De melkproductie van de bedrijven is in 2021 iets lager dan in 2020, maar beide jaren zit de gemiddelde productie wel boven de 1,1 miljoen liter melk.
De gemiddelde intensiteit van de bedrijven zit de laatste jaren net onder de 19.000 kg melk/ha.
Het aantal melkkoeien op de bedrijven nam toe, maar het areaal van het bedrijf groeide ook. De veebezetting is de laatste jaren lager dan in de beginperiode van de VKA.
Het aantal GVE’s per hectare is vanaf 2018 al onder de 2,3.


Grondgebruik


Gemiddeld nam het bedrijfsareaal met bijna 10 hectare toe over de afgelopen 9 jaar. Dat is een stijging van bijna 20%.
Het aandeel bedrijven met natuurgrasland schommelt tussen de 10 en 15%, en het oppervlak is zo’n 6 hectare.
Opvallend is dat er in het jaar 2021 een aantal bedrijven niet meer zelf mais verbouwd. In de voorgaande jaren lag dit percentage tegen de 100% aan, maar in 2021 heeft 10% van de deelnemers geen eigen maisland meer.
Het aandeel bedrijven met overig bouwland neemt gestaag toe. Gemiddeld hebben deze bedrijven zo’n 4 hectare overig bouwland.

VeeprestatiesDe melkproductie per koe bereikte het hoogtepunt in 2020. In 2021 is de productie per koe iets afgenomen tot bijna 9500 kg per koe.

Het vet- en eiwitpercentage laten een constant stijgende lijn zien, met de hoogste percentages vet en eiwit in 2021 van respectievelijk 4,53 en 3,60 %.
Daarbij is het melkuruem in 2021 het laagste van alle 9 jaar.
De voerefficiëntie liet een stijgende lijn zien tot 2021.

Vers grasIn 2021 deed maar liefst 83% van de bedrijven aan weidegang. Dat is 20 procentpunt hoger dan in het beginjaar 2013.
Het gemiddelde aantal uren dat de koeien buiten lopen laat de laatste jaren weer een sterk stijgende lijn zien, met bijna 930 uur in 2021. Het aandeel bedrijven dat zomerstalvoedering toepast is ook continue stijgend.
In 2021 paste 42% van de bedrijven zomerstalvoedering toe. Het gemiddeld aantal dagen dat er vers gras op stal wordt gevoerd is zo’n 100 dagen. In totaal voert maar liefst 95% van de bedrijven vers gras (weidegang en/of zomerstalvoeren).