Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuwe studiegroep ‘Kosten en baten van transitie in de melkveehouderij’

Deel dit bericht

Aan welke knoppen kun je draaien om je bedrijfsvoering en financiële resultaat te optimaliseren? Wat leveren natuurinclusieve maatregelen op? En wat betekent de afbouw van derogatie voor jouw bedrijf? Wil je hier meer over leren? Meld je dan aan voor een nieuwe bedrijfseconomische studiegroep in Oost-Nederland in het kader van het landelijke project Kosten-Baten Analyse Melkveehouderij. Er is naast de bijeenkomsten ruimte voor het behandelen van individuele vragen.
Voorwaarde om deel te nemen is dat je VK-Oost-lid bent. Dit is dus een extra studiegroep naast je ‘vaste’ VK-Oost-studiegroep.Deelnemers zijn leergierige melkveehouders die binnen de studiegroep(en) aan de slag gaan met bedrijfseigen cijfers om meer inzicht te krijgen in hun economische en financiële prestaties. Hierbij geldt dat er een beperkt aantal nieuwe plekken zijn per regio.

De bijeenkomsten worden gevolgd in studiegroepverband, daarnaast is er nog ruimte voor enkele individuele vraagstukken.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan uiterlijk 5 mei 2024 aan bij Anne Groot Zevert via info@vruchtbarekringloopoost.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.