Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Nieuw bestuurslid VKA: Edwin Breimer uit Toldijk: ‘VKA mag nóg meer body krijgen’

Deel dit bericht


Edwin Breimer uit Toldijk is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VKA op 23 mei gekozen als nieuw bestuurslid van de VKA. Breimer is sinds enkele jaren een enthousiast VKA-lid. ‘Voor boeren ligt het voor de hand om te denken dat wat ze doen, goed is. Maar is dat wel zo? Meten is weten en van elkaar kun je veel leren.’


Melkveebedrijf Breimer – Bilderbeek melkt in Toldijk 110 koeien en bijbehorend jongvee op 48 hectare grond. Edwin heeft zijn bedrijf vlakbij de IJssel samen met zijn vrouw Henny en hun vier kinderen.

Verbinding

De melkveehouder zoekt graag de verbinding op. Dat doet hij niet alleen door deel te nemen aan VKA-studiegroep, maar ook door de verbinding op te zoeken met de burger en consument. Ruim 1.400 bezoekers kwamen op 27 mei af op de open dag op hun bedrijf tijdens de Campina Open Boerderijdag. ‘Ik vind het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Met de hakken in het zand zetten bereik je niets.’

Balans

Balans in zijn bedrijf is tevens een belangrijk speerpunt. ‘Ik streef er naar dat de bodem, veestapel, arbeid, huisvesting, voer, kapitaal en mijn gezin in balans zijn.’
De verdieping in data en de vergelijking met collega-melkveehouders vindt Breimer een grote meerwaarde van de VKA. ‘Op die manier samen sparren en leren van elkaars bedrijfseigen kwaliteiten spreekt mij erg aan. Weet wat je doet en waarom.’

Body

Als het aan hem ligt, maar de VKA nog wel wat meer body krijgen, niet alleen in omvang, maar ook richting de overheid. ‘De overheid mag nog veel meer naar de VKA kijken. De schat aan data en kennis die er is, mag wat mij betreft nog meer onder de aandacht komen.’

Deelnemer BES-pilot

Edwin is sinds 2021 deelnemer aan de BES-pilot. (BedrijfsEigen Stikstofnorm). De BES-deelname past bij de gedachte efficiënt te bemesten. ‘Wij hebben er veel voordeel van, want wij kunnen eigen drijfmest maximaal inzetten. Natuurlijk geldt dat niet voor ieder bedrijf.  Deze wordt via sleepslangbemesting met maximaal water aangewend.


Edwin Breimer stelt zich kort voor.