Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Meld u aan voor project Natuurinclusieve Landbouw!

Deel dit bericht

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek gaat het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start. Met dit project gaan maximaal 70 bedrijven aan de slag met natuurinclusieve landbouw.

Het kennisgerichte project bestaat uit drie verschillende trajecten, afgestemd op de vraag van het bedrijf. Zo is er een traject dat zich vooral richt op een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw door middel van workshops en excursies. Maar er is ook een traject waarbij ondernemers met hun eigen natuurinclusieve landbouw vraag aan de slag gaan en zelfs het certificaat Natuurondernemer van Hogeschool Aeres halen, in een anderhalf jaar durend traject.

De inschrijving is op dit moment opengesteld voor VKA- en LTO leden. Na 1 juli kunnen ook andere bedrijven uit de Achterhoek zich aanmelden voor dit project. Wees op tijd! Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers dus vol=vol en aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst en motivatie.

‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ is een project van LTO Noord, Vruchtbare Kringloop Achter en Liemers (VKA), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Kijk op de website van ELFPO voor meer informatie.