Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Meld u aan voor ons interessante leerprogramma 2019-2020

Leerprogramma 2019-2020

In het leerprogramma 2019 – 2020 bieden we 3 themabijeenkomsten aan.  De eerste ronde van deze thema bijeenkomsten vinden plaats in het najaar 2019 en de tweede ronde start in het voorjaar van 2020. U kiest zelf wanneer u welke twee themabijeenkomst bijwoont.  De thema’s zijn:

  • Thema 1: Meer melk uit eigen eiwit
  • Thema 2: De koe en kringlooplandbouw
  • Thema 3: Gewasteelt zonder chemie?!

U kiest!

Als deelnemer aan VKA kiest u zelf welke themabijeenkomsten u wanneer bijwoont. Via het inschrijfformulier kiest u voor een themabijeenkomst in het voorjaar en voor een themabijeenkomst in het najaar. Bij thema 1 en thema 2 geeft u ook nog een data van voorkeur door. Bij opgave kunt u ook aangeven of u gastbedrijf wilt zijn. Het gastbedrijf verzorgt tijdens de bijeenkomst de koffie/thee en stelt enkele bedrijfsgegevens beschikbaar om te bespreken. De expert zal zijn inhoudelijke verhaal ook toespitsen op uw bedrijf wat u een advies op maat oplevert.

Thema 1 Meer melk uit eigen eiwit

Goed omgaan met stikstof wordt cruciaal in de kringloop. In deze themabijeenkomst bespreken we met experts het aanvoeren van eiwit en een zo regionaal mogelijke kringloop. Hoeveel eiwit haal je uit ruwvoer, bijproducten en krachtvoer? Wat moet je oogsten en welke bemesting is dan goed voor maximaal rendement van je eigen percelen? Deze en andere vragen beantwoorden we in deze themabijeenkomst. U kiest zelf welke datum en met welke expert u deze bijeenkomst wilt bijwonen.

Thema 2 De koe en kringlooplandbouw

Onder leiding van expert Willem van Laarhoven of Gerrit Hegen bespreken we de levensduur van koeien als goede basis voor kringlooplandbouw. Expert Willem van Laarhoven gaat in op de rol van de koe in de kringloop en de voordelen van een langere levensduur van de koe voor de kringloop en het bedrijf. De deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen praktische handvatten hoe ze de levensduur van hun koeien kunnen verlengen door te kijken naar onder andere fokkerij en selectie, aanhoud- en afvoerbeleid en diergezondheid. De bedrijfsgegevens van het gastbedrijf worden hierbij als leidraad gebruikt.

Thema 3 Gewasteelt zonder chemie?!

In 2030 wil de overheid het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot nul reduceren. Onder leiding van experts gaan de deelnemers aan deze bijeenkomst in gesprek over of dat mogelijk is en zo ja, hoe je dat dan moet aanpakken. Abbink geeft tips voor gewasteelt met zo’n lage mogelijke dosering gewasbeschermingsmiddelen en rekent voor hoe je daar als agrariërs ook geld mee kunt verdienen. Hij geeft 10 manieren om te komen tot gewasteelt zonder chemie en geeft ervaringen uit de praktijk van melkveeproefboerderij De Marke.

Nu thema’s kiezen

Meld u nu aan voor twee themabijeenkomsten naar keuze via deze link. Kies een bijeenkomst voor het najaar van 2019 en een bijeenkomst voor het voorjaar van 2020. Geef indien gevraagd ook twee data van voorkeur door.  Wilt u gastbedrijf zijn? Geef dat dan ook aan ons door via het formulier. Wij nemen dan nog contact met u op om details te bespreken.