Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Meest gestelde bodemvragen binnen VKA

Stagiaire Teun van Welij onderzocht de bodem- en bemestingsvragen die leven onder de deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Acht VKA-deelnemers deden mee aan een diepte-interview en 43 deelnemers vulden een online enquête in.

Knelpunten
Uit het onderzoek van Teun van Welij blijkt dat de VKA-deelnemers vooral knelpunten ervaren met een te laag organische stof gehalte, mineralen/nutriëntenhuishouding, vochthuishouding, structuur/verdichting en efficiënter bemesten.

Vooral de deelnemers die op zandgronden zitten, blijken knelpunten te ervaren met een te laag organische stof gehalte en een goede mineralen/nutriëntenhuishouding. De deelnemers op kleigronden ondervinden de meeste problemen met de bodemstructuur en vochthuishouding.

Op het gebied van bemesting willen de deelnemers graag efficiënter met hun bemesting omgaan, maar weten ze niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. In dit geval schakelen veel deelnemers een adviseur in om hun vragen te beantwoorden.

Tevredenheid over project
Het merendeel van de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is zeer tevreden over het project. De deelnemers geven aan dat dit komt door de vele praktijkvoorbeelden, waardoor ze de theorie bevestigd zien worden. Ook worden ze geïnspireerd door collega-ondernemers. Bij 79% van de ondervraagden heeft de Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het beantwoorden van zijn/haar vragen over de bodem.

De deelnemers zien bij een vervolg van het project graag meer individuele aandacht om bedrijfsspecifieke problemen op te lossen. Ook zijn handvatten om efficiënter en op perceelniveau te bemesten welkom. Tijdens de bijeenkomsten worden veel oplossingen gegeven voor problemen, maar boeren zien graag meer persoonlijke begeleiding gericht op hun eigen bedrijf. In de komende jaren  zal die aandacht er dan ook zeker zijn.

Lees hier het onderzoeksverslag van Teun en bekijk hier de presentatie van zijn conclusies.