Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Meepraten over verlagen ammoniakemissie bij mesttoediening

Deel dit bericht


Het programma Bemest op z’n Best beoogt een bijdrage te leveren door met innovaties de ammoniakemissie bij mesttoediening op het land te verlagen. Die bijdrage helpt pas echt als de ontwikkelde innovaties op veel bedrijven op zorgvuldige wijze gebruikt worden. Daarom moeten ze praktisch toepasbaar zijn en aansluiten bij de bedrijfsontwikkeling. Graag willen we met jou praten over hoe je aankijkt tegen het verlichten van de stikstofproblematiek door innovatieve technieken. Op 25 januari 2023 is een bijeenkomst georganiseerd om input te verzamelen.Minder ammoniakemissie door verbeterde mesttoediening. Hoe ziet u dat?

De stikstofproblematiek is niemand ontgaan en raakt velen. Er zijn diverse oplossingsrichtingen voor dit probleem die ver uiteenlopen: van structurele aanpassingen in de landbouw tot technische aanpassingen die aansluiten bij de huidige bedrijfssystemen.

Het programma Bemest op z’n Best beoogt een bijdrage te leveren door met innovaties de ammoniakemissie bij mesttoediening op het land te verlagen. Die bijdrage helpt pas echt als de ontwikkelde innovaties op veel bedrijven op zorgvuldige wijze gebruikt worden. Daarom moeten ze praktisch toepasbaar zijn en aansluiten bij de bedrijfsontwikkeling.

Graag willen we met u praten over hoe u aankijkt tegen het verlichten van de stikstofproblematiek door innovatieve technieken. Welke voor- en nadelen verwacht u? Wat doet u zelf al? Wat heeft u nodig om met ammoniakemissie om te gaan? We nodigen u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Uw inbreng verwerken we in de koers van het project gericht op het zoeken naar passende oplossingen.

Deze uitnodiging is persoonlijk gericht aan u. U bent een regelmatig gezien persoon in netwerk- en discussiebijeenkomsten. Maar we willen ook graag de mening horen van veehouders die zich niet zo vaak laten horen. We zouden het daarom heel mooi vinden als u ook een collega wil meenemen naar deze bijeenkomst zodat we een breder beeld krijgen van opinies. Voor deelname is een passende vergoeding beschikbaar.

Deze uitnodiging gaat uit van Bemest op z’n Best. Dit is een innovatieprogramma dat door WUR in samenwerking met onder andere Louis Bolk, NMI, Delphy, PPP Agro Advies wordt uitgevoerd. Het programma heeft als doel om mesttoedieningstechnieken door te ontwikkelen zodat de ammoniakemissie bij mesttoediening gehalveerd kan worden. In dit onderzoek zoeken we samenwerking met machinebouwers, loonwerkers en agrarisch ondernemers. Het accent ligt op mesttoediening van grasland. Het onderzoek is opgezet op verzoek van het Ministerie van LNV. Zie ook Bemest op z’n Best – verantwoordeveehouderij.nl

We nodigen u uit:
Op 25 januari van 13.00 – 16.00 uur
Innovatiecentrum De Marke,
Roessinkweg 2, Hengelo (Gld.).

Uw input helpt om gezamenlijk innovaties te realiseren.

Klik hier om u aan te melden.

Zwier van der Vegte en Koos Verloop