Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Loonwerkers sluiten aan bij VKA-melkveehouders tijdens themabijeenkomst

Deel dit bericht


‘We hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen.’ Loonwerker Alwies Hermans van De Covik uit Steenderen was onlangs aanwezig op een VKA-themabijeenkomst van melkveehouders in Toldijk. ‘Het is goed om te weten wat een melkveehouder drijft en waarom.’

VKA-lid Hermans is loonwerker én melkveehouder en weet uit eigen ervaring welke aspecten belangrijk zijn voor een melkveehouder. Het aansluiten bij een VKA melkveestudieclub vindt hij daarom zeer zinvol. Meerdere VKA-loonwerkers sloten onlangs bij melkveehouders aan tijdens de VKA-themabijeenkomst ‘Bodem Bewust Bemesten.’

Grote verschillen

Hermans: ‘Melkveehouders worden bijvoorbeeld behoorlijk afgerekend op de stikstofefficiëntie en eiwitkwaliteit. Een loonwerker is doorgaans wel op de hoogte van het belang van een goede bodemvruchtbaarheid, maar weet vaak minder goed welke effecten dit heeft op de kwaliteit van het gras en eiwit. Een melkveehouder is veel bezig met de vraag: hoe voer ik een koe, hoe pakt dit uit voor de BEX en welke percelen wil ik meer of minder bemesten in het voorjaar? Een loonwerker is doorgaans minder met de koe bezig. Deze verschillen worden naar mijn idee steeds groter.’


Ook andersom

De themabijeenkomst ‘Bodem Bewust Bemesten’ gaf deelnemers inzicht in bodemcijfers. Aan de hand van bedrijfsspecifieke data, waaronder de KringloopWijzer en bodemanalyses, ging iedereen aan de slag met een bodemoverzicht op bedrijfsniveau.
‘De bijeenkomst ging over bodemanalyses, op welke waardes je kunt sturen en met welk effect. Het is interessant en nuttig om de grondmonsters kritisch en gedetailleerd te bekijken en te vergelijken.’

Hermans is zonder twijfel van plan vaker aan te sluiten bij een bijeenkomst met melkveehouders, maar hij zou het ook graag andersom zien. ‘Melkveehouders zouden ook een keer bij onze VKA-loonwerkersstudiegroep kunnen aansluiten om ook de andere kant van het verhaal te horen. De informatie en kennis die ze dan horen, kunnen ze weer delen in hun eigen studiegroep.’

Ben je (nog) geen VKA-lid, maar wel geïnteresseerd in verdiepende themabijeenkomsten van de VKA? Je kunt geheel vrijblijvend een keer aansluiten. Neem gerust contact op via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl