Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Agrifirm nieuwe zilveren partner van de VKA

Deel dit bericht


Agrifirm is de nieuwe zilveren partner van de VKA. De VKA staat als lerend netwerk open voor verdere ontwikkeling van en voor leden met expertise van bedrijven en organisaties die onafhankelijk bijdragen aan het verbeteren en uitbreiden van kennis.

VKA-bestuurslid Edwin Breimer: ‘Om de kringloop in de samenwerking met onze partners compleet te houden staan we open voor de inbreng van kennis en expertise. Agrifirm is een bedrijf met veel wederzijdse belangen in Oost-Nederland en heeft veel kennis in huis op gebied van veehouderij, akkerbouw en loonwerk. De afdeling Exlan als onderdeel van Agrifirm betekent al langer iets voor de VKA. We kijken uit naar een duurzame en prettige samenwerking.’

Boven: Marcel Jungbauer en Cor Budding van Agrifrm, onder VKA-bestuurslid Edwin Breimer en VKA-manager Anneloes Fleerkate.


Volgens Marcel Jungbauer, verkoopmanager Rundvee, heeft Agrifirm als missie ‘een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties’. ‘De landbouwsector is van groot belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Die samenleving vraagt veel veranderingen van onze sector. Met innovaties en vernieuwing kan de landbouw veel blijven betekenen. Agrifirm maakt zich sterk voor een goed verdienmodel voor de boer, nu en in de toekomst. De rekening kan immers niet enkel bij de boer worden gelegd.’

Dat streven om samen te ontwikkelen sluit volgens Jungbauer goed aan op de VKA als lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers. Met de vier kringlopen verbeteren van de ecologie en het rendement voor de boer, de verbinding met de maatschappij en het vernieuwend ondernemen wordt hard gewerkt aan een gezonde toekomst voor de landbouw in Nederland. ‘Daar dragen wij graag actief aan bij door vanuit onze kennis en expertise te participeren in dit netwerk.’