Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Locaties neerslagstations gezocht

Deel dit bericht

Waterschap Rijn en IJssel wil een nog beter beeld van de neerslagverdeling in het beheergebied krijgen. Daarom wil het waterschap honderd extra neerslagstations plaatsen. Hiervoor zoeken zij geschikte locaties.

Regen is van grote betekenis voor de gewasproductie, want: zonder regen geen opbrengst. Door de neerslag continu te meten ontstaat een actueel beeld over de droogte of omvang van (extreme) buien, hoe zich dit verhoudt tot voorgaande jaren en andere regio’s. Dankzij huidige technieken kan dat relatief goedkoop, eenvoudig en betrouwbaar. Ook kunnen gebruikers die gegevens online delen. Steeds meer inwoners en bedrijven doen dat al.

Heb jij een geschikte locatie?

Het waterschap wil de neerslagstations plaatsen in die gebieden waar nu nog te weinig neerslaggegevens zijn. Nieuwe meetlocaties moeten vallen in de ‘witte gebieden’ op de kaart in de onderstaande link. De huidige meetpunten zijn daarin aangegeven als blauw bollen. Vul linksboven in de kaart je adres in en je kunt zien of jouw locatie in aanmerking komt: https://wrij.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ea2b8683623b4e05ba960885fb295027

Ligt jouw bedrijf of huis in een ‘wit’ gebied én binnen het gebied van het waterschap (rode lijn)? Dan is dit mogelijk een geschikte locatie. Wil jij een gratis neerslagstation op jouw bedrijf ontvangen en plaatsen, klik dan hier om je aan te melden.

Na aanmelding beslist het waterschap welke locaties in aanmerking komen. Eind april of begin mei maken we dit bekend. Het neerslagstation wordt gratis geleverd. Er worden instructie-video’s versterkt voor de plaatsing en installatie. Eventueel kan op afspraak iemand van het waterschap op afstand hulp aanbieden bij installatieproblemen.

Bij vragen kunt u mailen naar: n.vervaet@wrij.nl