Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Lerend netwerk

“Wie stopt met leren, stopt met goed zijn”

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers op alle grondsoorten in Oost-Nederland. 

De drie ambities van VK-Oost als lerend netwerk zijn:

  1. Leren in bijeenkomsten
  2. Kennis ontwikkelen in projecten en kennisgroepen
  3. Kennisdeling in onder andere nieuwsbrieven, brochures, podcasts, tijdens webinars en in video’s

Boeren leren van boeren in een uitdagend leerprogramma. Samen ontwikkelen zij kennis, samen met boerenleden, partners en overheden.

De leden doen dit in studiegroep-verband, in projecten en kennisgroepen. Opgedane kennis is direct toepasbaar op het eigen bedrijf. Bij VK-Oost is de verzamelde kringloopdata bij leden een belangrijke pijler.

VK-Oost is een laagdrempelig netwerk, waarin een gezellige en gemoedelijke sfeer centraal staat.

VK-Oost leert met vier thema’s om samen te werken aan een vruchtbare toekomst:

  • Kringlopen (basisthema)
  • Rendement (keuzethema)
  • Ondernemerschap (keuzethema)
  • Verbinding (keuzethema) 

‘Deelname aan de bijeenkomsten en studiegroepen van VK-Oost (voorheen: de VKA) houden mij scherp en voorkomen bedrijfsblindheid. Door bedrijfseigen cijfers te vergelijken met andere bedrijven in de studieclub blijf ik kritisch en word ik getriggerd om het beter te doen.’

In het kader van de VK-Oost-BES-pilot (voorheen VKA-BES) waaraan ik meedoe liet ik het ruweiwitgehalte in het rantsoen dalen, verdunde ik de drijfmest en paste ik kunstmest vaker en in kleinere porties toe. Hiermee nam de ammoniakemissie niet toe. Het is de kunst om de hoeveelheid mest die ik extra mag toepassen op het juiste moment en goed toe te passen en de opbrengst niet te laten dalen.’

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden

De Gouden Partners van VK-Oost

De Zilveren Partners van VK-Oost