Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Leerprogramma VKA met jaarthema ‘Hoe zit het met uw energie?’

Deel dit bericht

‘Hoe zit het met uw energie?’ is het jaarthema van het VKA-leerseizoen 2021-2022. VKA-leden hebben het leerprogramma in hun mail ontvangen met daarbij een overzicht van de VKA-projecten- en kennisgroepen waarvoor nog deelnemers gezocht worden.


Klik hier om het VKA leerprogramma 2021-2022 te lezen.


Na de succesvolle Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ op 8 september zijn deze maand de eerste VKA- studiegroepbijeenkomsten weer van start gegaan. ‘Hoe zit het met de energie op uw bedrijf?’ luidt de titel van deze bijeenkomst. De leden analyseren, delen en bespreken hun Kringloopwijzercijfers 2020 met hun vaste studiegroepbegeleider. Ook wordt een analyse gegeven van de KringloopWijzer-cijfers van alle VKA-leden over de periode 2013-2020. Samen gaan de leden in op een paar thema’s over waar sta jij nu, hoe zit je in de balans?

Studiegroep- en inspiratiebijeenkomsten

Leden kunnen dit leerseizoen deelnemen aan de volgende studiegroep- en inspiratiebijeenkomsten:

 1. 1e Inspiratiebijeenkomst (8 september 2021):
  Titel: Loeren bij de boeren
  De Inspiratiedag met als titel ‘Loeren bij de boeren’ sneed vier thema’s aan die met het hoofdthema ‘Voeding’ te maken hebben: kruidenrijk grasland, bemesting, alternatieve voedergewassen en laag ruw eiwit in het rantsoen. Zestien VKA-bedrijven (van elke thema
  vier) verzorgen ’s ochtends en ’s middags een rondleiding voor VKA-leden, experts, partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen VKA-lid zijn.
 2. 1e studiegroepbijeenkomst met vaste studiegroepbegeleider (oktober 2020):
  Titel: Hoe zit het met de energie op uw bedrijf?
  Tijdens deze studiegroepbijeenkomst analyseren, delen en bespreken de leden hun Kringloopwijzercijfers 2020 met hun vaste studiegroepbegeleider. Ook wordt een analyse gegeven van de KringloopWijzer-cijfers van alle VKA-leden over de periode 2013-2020. Ze gaan samen in op een paar thema’s met de vraag: waar sta jij nu, hoe zit je in de balans?
 3. 1e themabijeenkomst op gastbedrijf (november-december 2021): keuze uit 4 thema’s¹
 4. 2e Inspiratiebijeenkomst (januari 2022): gezamenlijke bijeenkomst voor alle leden, partners, etc.
  De invulling en locatie van deze bijeenkomst wordt de komende periode nader uitgewerkt.
 5. 2e themabijeenkomst op gastbedrijf (januari 2022): keuze uit 4 thema’s
  LET OP: wijziging: de tweede themabijeenkomst vervalt. Daarvoor in de plaats maken we in februari en maart 4 VKA-journaals voor alle 4 thema’s. De journaals komen op het Youtube-kanaal van de VKA en worden gedeeld in de studiegroep-appgroepen.
 6. 2e studiegroepbijeenkomst (maart 2022)
  Deze bijeenkomst wordt ingegeven door de actualiteit en bedrijfseigen cijfers uit de KringloopWijzer 2021.

Kennisgroepen en projecten

Hieronder staat een overzicht van de huidige kennisgroepen en projecten.

 1. De BES-pilot
 2. Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek
 3. GLB-pilot – ontwerp regionaal netwerksturingsmodel (Markemodel)
 4. Chemievrij werken, alternatieven voor glyfosaat
 5. Locatie-specifiek maatwerk voor water- en bodemkwaliteit
 6. Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd
 7. Kennisgroep Melk en Klimaat
 8. Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek
 9. Pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij
 10. Bemestingsproef / versgras-check
 11. KPI K – toetsen van de prestatie indicatoren Kringlooplandbouw
 12. Home Made Eiwit

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? We horen het graag.