Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

KPI K – toetsen van de prestatie indicatoren Kringlooplandbouw

Deel dit bericht


BoerenVerstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze indicatoren en streefwaarden zijn bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. Eind 2021 zijn door de VKA, VALA, Agro-innovatiecentrum De Marke deze KPI’s bestudeerd en besproken met melkveehouders. Vanaf begin 2023 worden deze ook in de Achterhoekse praktijk getest waarbij samen wordt opgetrokken met het project Markemodel.


April 2024: Notitie ‘Gebiedspilot KPI-K en het Markemodel in de Achterhoek‘: