Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kom jij het bestuur van VKA versterken?

Deel dit bericht

Op zoek naar versterking!

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we wellicht jou om je aan te sluiten bij het VKA-bestuur en samen de vereniging verder uit te bouwen!

De vereniging VKA is op zoek naar een kandidaat die:
– lid is of wil worden van de vereniging VKA;
– enthousiast is over en affiniteit heeft met kringlooplandbouw;
– actief melkveehouder/loonwerker/akkerbouwer/jongvee-opfokker in de Achterhoek of Liemers is;
– weet wat er in de sector speelt en welke thema’s belangrijk zijn en worden in de toekomst;
– ervaring heeft met online werken en -overleggen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende bestuursfunctie of wil je graag meer informatie? Laat dit dan weten via: bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl of bel met Corine Pleiter
(06 50 86 49 07).

Reacties op deze oproep ontvangen we graag uiterlijk 7 februari 2021.

Het bestuur van VKA:
John Koeleman (voorzitter)
Corine Pleiter
Joan Beernink
Maarten Harmsen
Stefan te Selle
Beli den Hartog
Toon Hulshof

Bestuur van VKA