Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

KLIMEA Klimaatadaptatie Melkveehouderij in de Achterhoek

Deel dit bericht

Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek


Aan dit vierjarige project van Wageningen Livestock Research, dat startte in 2021, is VKA één van de partners die deelneemt en bijdraagt. Het onderzoeksproject heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden doen mee.


–> Link naar pagina over dit project op de op WUR-website

https://vruchtbarekringloopoost.nl/page/2/?s=klimea