Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

KLIMEA Klimaatadaptatie Melkveehouderij in de Achterhoek

Deel dit bericht

Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek


Aan dit vierjarige project van Wageningen Livestock Research, dat startte in 2021, is VKA één van de partners die deelneemt en bijdraagt. Het onderzoeksproject heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden doen mee.


–> Link naar pagina over dit project op de op WUR-website

Webinar 4: (4 juli 2024)
Verminderen van hittestress’:Webinar 3: (4 juni 2024)
‘Verbeteren van vochtbergend vermogen van de bodem’:

Webinar 2: (2 mei 2024):
Minder waterverbruik door efficiënter beregenen’:Webinar 1: (3 april 2024),
‘Inspelen op inspelen op klimaatverandering door goed waterbeheer’:


https://vruchtbarekringloopoost.nl/page/2/?s=klimea