Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kleurplaat kringlooplandbouw

Deel dit bericht

De meeste kinderen gaan momenteel niet dagelijks naar school. Dat betekent dat vooral thuis een belangrijke leerplek is geworden. VKA draagt graag een steentje bij door een leuke en informatieve kleurplaat aan te bieden!

Er valt een leuke prijs te winnen voor degene met de mooiste kleurplaat! Stuur je kleurplaat hiervoor in (ingescand of per post ) met je naam, leeftijd en contactgegevens naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl of naar De Marke: Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo.

VKA-kleurplaat-Kringlooplandbouw