Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kijkopdracht VKA Journaal 4

Deel dit bericht


De vierde uitzending van het VKA Journaal gaat over de beschikbaarheid van water. De afgelopen jaren hebben we in onze regio te maken gehad met veel droogte. Iedere ondernemer heeft er mee geworsteld en eigen oplossingen gezocht. De centrale vraag is: wat kun je als ondernemer doen om waterbeheer op je bedrijf te verbeteren?

Voldoende beschikbaarheid van water is niet alleen een uitdaging voor de agrarische ondernemers maar ook voor de natuur en de samenleving.


Kijkopdracht: Mijn Waterbeheer


Waterschap Rijn en IJssel wil meer samen aan de slag! Wat vraagt dat van boeren.
Hieronder 5 vragen die het waterschap aan boeren graag wil stellen. Probeer de 5 vragen te beantwoorden. Daarmee ontstaat een beter inzicht in de mogelijkheden voor waterbeheer op je eigen bedrijf.

  1. Om welke reden(en) wil je meer water vasthouden?
  2. Waar denk je dat je het beste water kan vasthouden en waarom daar? Hoe kom je aan die inzichten?
  3. Heb je inzicht in de situatie van grondwaterstand en bodemvocht? Zo ja, is dat voldoende?! En zo nee hoe denk je daar inzicht in te krijgen?!
  4. Hoe denk je het water te willen vasthouden? Als je afhankelijk van je buren dan wel waterschap bent, hoe wil je dat oppakken?
  5. Wat doe je als op moment dat je water vasthoudt en er zal een intensieve neerslagbui vallen. In hoeverre is water op land een probleem?!