Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kijkopdracht VKA Journaal 3

Deel dit bericht


De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

Klimaat is een grote uitdaging voor iedere ondernemer. In dit VKA Journaal laten we zien hoe ondernemers van de VKA daarmee omgaan. Denken in kringloop en maatwerk zijn de sleutelwoorden.


Kijkopdracht: mijn ammoniak- en stikstofaanpak

Bij stikstof en methaan zijn er maatregelen die bij iedereen kunnen werken, maar ook maatregelen die juist tegenstrijdig aan elkaar kunnen uitpakken. Hoe kom je als ondernemer tot een goede en integrale aanpak op je eigen bedrijf? Wat is jouw aanpak? Ga voor jezelf na welke 2 of 3 maatregelen die hieronder staan dat zijn, voor de lange en korte termijn.


Gezamenlijke maatregelen maatregelen die bij iedereen goed kunnen werken zijn:

 • Hoge meetmelkproductie (gezonde koeien hoge levensproductie)
 • Laag RE in het rantsoen
 • Goede voerefficiëntie
 • Weinig jongvee
 • Hoge (ruw)voerproductie, van hoge kwaliteit
 • Mest vers in gesloten opslag en NH3 en CH4 afvangen
 • Mest koelen

Dilemma’s bij stikstof en methaan

 • Weidegang gunstig voor ammoniak en methaan, maar ongunstig voor N-bodemoverschot (nitraat en lachgas)
 • Kruidenrijk grasland goed voor biodiversiteit, maar ongunstig voor pens-methaan
 • Suikers in voedermiddelen zijn gunstig voor stikstofbenutting, maar verhogen pens-methaan.
 • Dilemma’s en tegenstrijdigheden, hoe ga je daarmee om?