Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kijkopdracht VKA Journaal 2

Deel dit bericht


Het tweede VKA Journaal ging live op 2 maart 2022. In dit journaal stonden de vragen ‘wat is natuurinclusief en hoe kun je als ondernemer aan de slag met natuurinclusief boeren?’ centraal. Het sleutelwoord is: doe wat past bij je bedrijf.

Natuurinclusief boeren kent dan ook vele vormen, afhankelijk van de situatie op je bedrijf. Het motto is: natuurinclusief is vooral gewoon doen!

Kijk-opdracht: Mijn Natuurinclusief


In onderstaande tabel staan tien maatregelen voor de vier invalshoeken van natuurinclusief:

  • functionele agrobiodiversiteit
  • landschapselementen
  • specifieke soorten
  • regionale verbinding.

    Geef voor alle tien maatregelen aan of ze bij jou en je bedrijf passen. Je kunt daarbij kiezen tussen zeker weten, wie weet en never nooit.
    Zo krijg je gevoel voor wat past bij jou als het gaat om natuurinclusief.

 Zeker wetenWie weetNever Nooit
A.  Functionele agrobiodiversiteit
Blijvend grasland   
2.  Kruidenrijk grasland   
Vruchtwisseling 3 jaar bouwland met 3 jaar productief kruidenrijk grasland   
B. Landschapselementen
4. Bemestingsvrije randen   
5. Houtwallen of heggen   
6. Aanleg poel   
              C. Specifieke soorten
7. Pakketten voor stimulering boerenlandvogels   
8. Pakketten voor stimulering specifieke botanische samenstelling   
Regionale verbinding
9. Verbinding met en tussen natuurelementen in de omgeving via landschapselementen   
10. Verbinding met burgers en consumenten