Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kennismakingsbijeenkomst nieuwe VKA-leden

Deel dit bericht


Op 21 april maakte een aantal melkveehouders kennis met de VKA. Tijdens de bijeenkomst kregen ze antwoord op vragen waar de VKA als lerend netwerk zich mee bezig houdt, welke richting de vereniging op wil de komende jaren, hoe wordt ingespeeld op actuele thema’s, hoe het leerprogramma er uit ziet en welke projecten en pilots er lopen. 


Een onderdeel uit het leerprogramma zijn de studiegroepbijeenkomsten. Zwier van der Vegte ging hier tijdens de kennismakingsavond nader op in. Zwier is één van de studiegroepbegeleiders. Samen met de aanwezigen ging besprak hij de KringloopWijzers van de aanwezigen.


Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de VKA! Wil je meer weten of ook eens nader kennismaken? Laat het ons weten. Stuur een mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.