Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kennisgroep WaterWijsBoeren

Deel dit bericht


In de kennisgroep WaterWijsBoeren, een voortzetting van het project WaterWijsBoeren (2019-2022), wordt gewerkt aan de uitdaging om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. De doelen zijn een realisatie van een nitraatgehalte van 50 mg per liter grondwater per gebiedsniveau, een gezondere bodem en een beter bedrijfsresultaat.

De grond gebruikende agrariërs in de vier Gelderse grondwaterbeschermingsgebieden (Haarlo-Olden Eibergen, Dinxperlo en ‘t Klooster) leveren daarmee een bijdrage aan voldoende en schoon grond- en oppervlakte water, door samen nieuwe kennis op te doen, te delen en van elkaar te leren in de kennisgroep. Door kennisdeling, coaching en het bieden van handelingsperspectief voor het verminderen van emissies op bedrijfs- en perceelsniveau.