Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd (tot 2022)

Deel dit bericht


Tien VKA-leden werkten tot 2022 met experts, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel aan een monitoringssysteem. Het monitoringsysteem stelt boeren in staat om aan de hand van een set kritische prestatie indicatoren (kpi’s) de omgevingsimpact van hun bedrijf op de waterkwaliteit te meten en de bedrijfsvoering daarop af te stemmen. In 2023 is de kennisgroep niet meer actief. Er wordt nog bekeken hoe de resultaten te delen met VKA leden.