Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Totale kg CO2 op bedrijfsniveau

Deel dit bericht

VKA kennisgroep Melk & Klimaat

Verminderen van de klimaatbelasting is een belangrijke opdracht van de zuivelsector. Hoe kan ik daar als melkveehouder op inspelen en hoe krijg ik op mijn bedrijf in beeld waar voor mij de kansen en uitdagingen liggen om melk te produceren met een lagere footprint? En wat kan het mij als melkveehouder opleveren?

In de kennisgroep Melk & Klimaat, een gezamenlijke activiteit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en FrieslandCampina, zetten 14 melkveehouders zich in om op bedrijfsniveau te kijken naar de kansen op bedrijfsniveau. Allereerst wordt gekeken naar waar de deelnemer t.o.v. de groep staat en waar hij naartoe wil. Vervolgens maken de melkveehouders keuzes die het beste bij het bedrijf en hun strategie passen. Zo is er voor elk bedrijf iets passends te vinden waaraan gewerkt kan worden. Het mooie is dat de meeste zo niet alle plannen hand in hand gaan met een kostenbesparing op het bedrijf.

Verlagen stikstof-input

Neem als voorbeeld het verlagen van de stikstof-input op het bedrijf. Manieren om dit te realiseren zijn onder andere door minder kunstmest te strooien, door meer klaver in het grassen-bestand en een betere benutting van de dierlijke mest. Ook kan de stikstof-input omlaag via het rantsoen door minder ruw eiwit te voeren, door de aanvoer van RE via krachtvoer te beperken of het eiwit uit vers gras beter te benutten. Het mes snijdt hierbij vaak aan twee kanten: de kosten voor krachtvoer en mestafzet gaan omlaag en er ontstaat ruimte voor mestaanvoer.

Behoud van kg vet en eiwit

Er ligt voor veel veehouders nog een uitdaging om de stikstof-kringloop verder te optimaliseren. Veel maatregelen zijn haalbaar mét behoud van kilogrammen vet en eiwit per koe. De tendens bij de meeste erfbetreders in de melkveehouderij is de laatste jaren dat op safe gespeeld wordt. Het gevolg is rantsoenen met gemiddeld een relatief hoog ruw eiwitgehalte en met een hoge veiligheidsmarge. ‘Als het lekker loopt, gaan we niet sleutelen aan het rantsoen’, is de veelgehoorde uitspraak.

Al met al liggen er mooie kansen om zowel de footprint als de kostprijs van de melk te verlagen. Een bedreiging omzetten in een kans, dát is de uitdaging en dat is waar de VKA-ondernemers goed in zijn!