Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Inspiratiebijeenkomst Kringlooplandbouw doe je samen

Presentatie 21 januari – John Koeleman, Carel de Vries, Fleur Brinke

Presentatie Gerrit Hegen Koe en Kringloop