Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Inspiratieavond 14 april: een vruchtbare toekomst voor de Achterhoekse landbouw

Deel dit bericht


U komt toch ook op de VKA-Inspiratieavond op 14 april in zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde? Vier sprekers delen hun visie om samen te werken aan een
vruchtbare toekomst voor de landbouw in de Achterhoek. VKA-leden, -partners,
agrariërs en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden kan hier. De zaal is open om
19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.


Ook agrariërs die (nog) geen lid zijn van de VKA, zijn van harte welkom.WILT U ZICH AANMELDEN? —> KLIK HIER!


De VKA gaat als lerend netwerk voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers een nieuwe fase in. ‘Veel mooie stappen zijn gezet de afgelopen jaren, de tijd is nu rijp om samen met boeren, loonwerkers, experts en partners in te zetten op nog meer verdieping, verbreding en inspiratie. In projecten wil de VKA nieuwe kennis blijven ontwikkelen en van elkaar blijven leren om samen te werken aan een vruchtbare toekomst voor de Achterhoekse landbouw’, aldus VKA-voorzitter John Koeleman.

De VKA gaat in deze nieuwe visie leren met vier kringlopen: verbinden met de maatschappij, verbeteren van de ecologie, vernieuwend ondernemen en verbeteren van het rendement.

De vier sprekers tijdens de Inspiratieavond zijn binnen de VKA betrokken bij één van deze vier kringlopen. Dit zijn Imke de Boer, Nick van Eekeren, Onno van Eijk en Frans van den Hurk. De sprekers delen hun visie en gaan hierover samen met VKA-bestuurders en de aanwezigen in gesprek.

Imke de Boer

Kringloop verbinden met de maatschappij

De boodschap van Imke de Boer, hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen bij de WUR, is verbindend voor alle vier kringlopen. De Boer is bij de VKA betrokken voor het uitwerken en het samen leren en verbeteren binnen de kringloop verbinden met de maatschappij.
Als je niets doet, wordt er voor jou gekozen, is de insteek van haar inleiding. ‘De oplossing ligt in het gebied, niet op het individuele bedrijf. Daarom is het belangrijk om samen op te trekken en de handen ineen te slaan. We moeten elkaar dus vasthouden in plaats van elkaar concurreren’, aldus De Boer.

Nick van Eekeren

Kringloop verbeteren van de ecologie

Nick van Eekeren is programmacoördinator Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. Hij gaat in op de kringloop verbeteren van de ecologie en op het feit dat er veel zaken op het gebied van klimaat, water, stikstof en biodiversiteit op de melkveehouderij af komen. Landgebruik speelt daar een belangrijk rol in. Van Eekeren
licht toe dat grasland de basis is en blijft van de melkveehouderij. Ook bespreekt hij de verschillende smaken van gras.
Onno van Eijk

Kringloop vernieuwend ondernemen

Onno van Eijk, strategisch adviseur, procesbegeleider en inspirator bij Blikopeners.nu, gaat in op de kringloop vernieuwend ondernemen. Wanneer is iets vernieuwend? En wat is eigenlijk ondernemen? Wat voor de één vernieuwend is, is voor een ander oud nieuws.
En wat de één ondernemend noemt, is voor een ander luchtfietserij. Vernieuwend ondernemen verschilt dus per persoon. De echte vraag is daarom: wat is vernieuwend ondernemen voor mij? En wat wil ik daarmee? Aan de hand van uitdagende vragen en concrete voorbeelden gaan hij met de aanwezigen op zoek naar ieders eigen antwoord.Frans van den Hurk

Kringloop verbeteren van het rendement

Tenslotte vertelt melkveehouder Frans van den Hurk over de kringloop verbeteren van het rendement. Van den Hurk heeft een bedrijf in Lieshout en is voormalig commissaris en bestuurslid bij FrieslandCampina. Boeren is geen hobby, is zijn stelling. Hij vertelt over zijn bedrijf, zijn efficiënte bedrijfsvoering en gaat in op diverse stellingen. Hoe behoud je rendement als melkveehouder? Focus, lange termijnvisie, prioriteiten stellen
en positief denken zijn belangrijke voorwaarden.
‘Omdat de melkveesector veel fysieke arbeid kost op ieder moment van de dag, moeten wij ons realiseren dat er voldoende geld over moet blijven om een enigszins normaal werkpatroon te kunnen realiseren. Als we dat niet doen, wordt de opvolging in de sector een groot probleem.’

Afsluiting met cabaret

Tijdens de Inspiratiebijeenkomst is uitgebreid ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan, vragen te stellen en uw visie te laten horen. Het cabaretduo Joost en Martijn sluit de avond af en zal op een verrassende en humoristische wijze een terugblik op de avond
geven.

Programma Inspiratiebijeenkomst 14 april 2022,
zaal ’t Zwaantje, Lichtenvoorde


19.30 uur: Inloop met koffie – thee – cake

20.00 uur: Opening door John Koeleman: Leren met vier kringlopen – Vruchtbare Kringloop – nieuwe visie

20.15 – 22:00 uur:

– Spreker Imke de Boer, hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen bij de WUR.
Kringloop verbinding met de maatschappij.
Daarna: reflectie vanuit VKA en ruimte voor vragen

– Spreker Nick van Eekeren, programmacoordinator Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.
Kringloop verbeteren van de ecologie.
Daarna: reflectie vanuit VKA en ruimte voor vragen.

– Spreker Onno van Eijk, strategisch adviseur, procesbegeleider en inspirator bij Blikopeners.nu
Kringloop vernieuwend ondernemen.
Daarna: reflectie vanuit VKA en ruimte voor vragen.

– Spreker Frans van den Hurk, melkveehouder in Lieshout en voormalig commissaris en bestuurslid bij FrieslandCampina.
Kringloop verbeteren van uw rendement.
Daarna: reflectie vanuit VKA en ruimte voor vragen.

21:55 – 22:20 uur: Cabaret
met duo Joost en Martijn

22:20 – 22:25 uur: Afsluiting

22:30 uur: Tijd voor een drankje! Mogelijkheid in gesprek met experts + bestuursleden over de 4 kringlopen.