Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Hoe gaat VKA om met corona?

Deel dit bericht

Door de aangescherpte maatregelen in verband met corona heeft ook onze vereniging zich aan moeten passen. In een videoboodschap van VKA bestuurslid Corine Pleiter willen wij u graag meenemen hoe VKA omgaat met corona.

Videoboodschap van Corine Pleiter

Bekijk videoboodschap van bestuurslid Corine Pleiter

In deze uitdagende tijd willen we als Vereniging VKA toch graag op een aangepaste manier verder gaan met ons leerprogramma voor het seizoen 2020 – 2021. Hier kunt u het volledige leerprogramma lezen voor dit seizoen. Hieronder staat per onderdeel van het leerprogramma beschreven hoe we het aanpakken en wat we jullie bieden.

Bijeenkomsten

We bieden 6 bijeenkomsten in het seizoen dat dit jaar is begonnen in de zomer van 2020 met de eerste inspiratiebijeenkomsten in de vorm van veldtochten op De Marke voor leden en partners.

Begin oktober zijn de tweede bijeenkomsten gestart. De eerste 9 studiegroepen hebben fysiek plaatsgevonden. In verband met de toenemende corona besmettingen en de aangescherpte maatregelen heeft het VKA bestuur besloten om de fysieke bijeenkomsten te annuleren vanaf 14 oktober. Voor de leden die in verband met corona niet konden deelnemen aan de fysieke bijeenkomsten, organiseren we een digitale bijeenkomst. Hierover worden de betreffende leden geïnformeerd.

Try-out

Afgelopen maandag op 19 oktober is met studiegroep 25 een try-out geweest voor de digitale bijeenkomst. De ervaringen van deze try-out zijn op dinsdag 20 oktober besproken met het bestuur, studiegroep begeleiders en programmateam, zie foto hieronder.

Op basis van deze ervaringen hebben we een aangepaste opzet gemaakt en gaan we de komende weken de studiegroep bijeenkomsten digitaal voortzetten. We streven naar bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Mocht u twijfels hebben over deelname aan de digitale bijeenkomst, neem dan telefonisch contact op met Astrid Vossers (06-83791094).

Deze digitale studiegroep bijeenkomsten gaan we evalueren tijdens de bijeenkomsten en daarna door middel van een digitale enquête. Op basis van deze resultaten gaan we beoordelen hoe we verder gaan met de themabijeenkomsten. Op deze manier bieden we een alternatief maar zodra het weer verantwoord fysiek kan, zullen we dat zeker gaan doen!

Projecten en kennisgroepen

Op dit moment zijn er 6 projecten en kennisgroepen in uitvoering bij VKA. Per project en kennisgroep wordt er gekeken hoe om te gaan met corona. Bij de BES pilot, kennisgroep waterkwaliteit geborgd en kennisgroep melk en klimaat wordt er waarschijnlijk in het najaar nog een digitale bijeenkomst georganiseerd en zodra het weer kan zullen de bedrijfsbegeleiders weer fysiek langs komen. Bij het project “samenwerken aan natuur inclusieve landbouw in de Achterhoek” is er besloten om de bijeenkomsten van Traject A en Traject B naar het voorjaar te verplaatsen en Traject C gaan we digitaal voortzetten.

Praktijkflitsen

1 keer in de twee weken ontvangen onze leden en partners een praktijkflits. In deze praktijkflitsen worden kennis van experts en ervaring van onze leden op actuele thema’s en over VKA projecten gedeeld in de vorm van artikelen, video’s en etc.

Uw ervaringen

We hopen snel weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Tot die tijd bieden we hiervoor alternatieven en we horen graag uw ervaringen zodat we kunnen blijven ontwikkelen!