Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Het nieuwe GLB in het kort

Deel dit bericht


Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van start. Hoewel de regeling nog niet definitief is, leggen we je graag in het kort uit wat de hoofdlijnen zijn en wat dit voor jou en je bedrijf kan betekenen.Betalingsrechten worden hectarepremie

De betalingsrechten zoals we die nu kennen komen te vervallen. Hiervoor krijgen we de hectarepremie terug. De hectarepremie zal in 2023 voor de eerste 40 ha ongeveer € 275,- bedragen. Heb je meer dan 40 hectare, dan ontvang je op die meerdere hectares een hectarepremie van ongeveer € 220,-.

Om deze hectarepremie te verdienen moet je voldoen aan de conditionaliteit. Deze eisen kunnen behoorlijke impact hebben op je bedrijfsvoering.
De eisen met de meeste impact met betrekking tot de Achterhoek zijn:

  • Bufferstroken van 3 meter langs watervoerende sloten en van 5 meter langs ecologische kwetsbare waterlopen/ KRW waterlichamen. Bemesting en gewasbescherming zijn niet toegestaan op deze stroken.
  • Vruchtwisseling op bouwland*
  • 4% areaal non-productief bouwland*

*Voor deze maatregel geldt een vrijstelling als je meer dan 75% grasland hebt of wanneer meer dan 75% van je bouwland tijdelijk grasland is. Het is nog niet duidelijk of deze vrijstelling ook van toepassing is in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Om te voorkomen dat boeren overwegen om niet deel te nemen aan het nieuwe GLB wordt samenhang gezocht met het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Veel eisen zullen daarmee wettelijk verplicht worden.

Eco-regelingen

Voldoe je aan de conditionaliteit? Dan wil je misschien ook deelnemen aan de eco-regeling. Deelname hieraan is vrijwillig.

De eco-regeling bestaat uit 21 (bovenwettelijke) maatregelen/activiteiten waaruit je kunt kiezen. Per maatregel krijg je punten en een bedrag per hectare. Om deel te kunnen nemen moet je aan een minimaal aantal punten voldoen op basis van het aantal hectares dat je in gebruik hebt. De punten moet je scoren op 5 elementen (klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit) en zijn afhankelijk van in welke regio je actief bent.

Om de ecopremie uitbetaald te krijgen dien je op al deze 5 elementen het minimale aantal punten te behalen. Daarnaast bepaald het totaal aan bedragen die je hebt ‘verdiend’ met de gekozen maatregelen of je een extra vergoeding krijgt.

Er zijn hierin 3 niveaus: brons, zilver of goud. Brons is goed voor 60 euro, zilver voor 100 euro en goud voor 200 euro per hectare. Om je deelname aan de eco-regeling uitbetaald te krijgen, moet je dus een minimaal aantal punten halen en minimaal aan het niveau van brons voldoen.

Deelnamemelding

Vanaf 1 december t/m 31 januari kun je een deelnamemelding doen. Deze moet je doen om deel te kunnen nemen aan het nieuwe GLB. Hierin zet je je bouwplan en eventuele eco-regelingen waaraan je deel wilt nemen.
Gedurende het jaar kun je deze bijstellen wanneer blijkt dat je bijvoorbeeld toch niet kunt voldoen aan bepaalde eco-regelingen. In oktober van het subsidiejaar dien je vervolgens je definitieve plan in, waarop de uitbetaling zal worden gebaseerd.

Hoe nu verder?

We hopen begin oktober, op veel nu nog onduidelijke zaken, uitsluitsel te krijgen van RvO. Toch raden we elke ondernemer aan om niet te wachten! Probeer in beeld te brengen wat de (on)mogelijkheden zijn binnen je huidige bouwplan en welke stappen je zou kunnen zetten om voor brons, zilver of goud te gaan!


Bovenstaande was het nieuwe GLB in het kort. Wil je meer en uitgebreidere informatie of heb je hulp nodig?

Kijk dan op:  Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid | Countus

Of neem contact op: vestiging Groenlo en vestiging Doetinchem.

Door: Countus, Gouden partner van VKA.