Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Herwin Prinsen over VKA-themabijeenkomst: ‘Dit voorjaar gerichter en bewuster bemesten’

Deel dit bericht


De VKA-themabijeenkomsten ‘Bodem Bewust Bemesten’ zijn in volle gang. Deelnemer Herwin Prinsen en uit Winterswijk-Meddo blikt enthousiast terug. ‘De bijeenkomst gaf mij veel inzicht in en overzicht van bodemanalyses. Ik kan dit voorjaar gerichter en bewuster aan de slag met bemesten.’  
Deelnemers aan de themabijeenkomst kregen aan de hand van bedrijfsspecifieke data, waaronder de KringloopWijzer en bodemanalyses, een bodemoverzicht op bedrijfsniveau. De VKA werkte bij de samenstelling van deze overzichten samen met Groeikracht.
De thema-bijeenkomsten werden verzorgd door VIB Consulting en Groeikracht.

Overzicht

Besproken werd hoe met de data een goed (bemestings)plan opgesteld kan worden voor het komende seizoen. Voor Prinsen gaf dit overzicht veel handvatten. ‘De bodemmonsters bekeek ik niet altijd even kritisch. Nu weet ik veel meer over de percelen en op welk perceel ik bijvoorbeeld in het voorjaar moet pieken met bemesten en welk perceel iedere snede bemest mag worden. Het is erg prettig en overzichtelijk om alle percelen onder elkaar te hebben staan. Dit overzicht pak ik er zeker bij dit voorjaar.’

Potentieel benutten

Prinsen onderschrijft het belang om aandacht te hebben voor gerichter bemesten. ‘Ik kan nu praktischer sturen. Met het oog op de toekomst zullen we met minder bemesten toch het potentieel van de bodem beter moeten benutten. Haal eruit wat er in zit. Deze themabijeenkomsten heeft daar zeker aan bijgedragen.’

Als pluspunt noemt hij ook dat deze bijeenkomst een andere begeleider de middag begeleidde. ‘Niets ten nadele van de vaste studiegroepbegeleider, maar het is goed dat er een fris gezicht voor de groep staat.’Ben je (nog) geen VKA-lid, maar wel geïnteresseerd in verdiepende themabijeenkomsten van de VKA? Je kunt geheel vrijblijvend een keer aansluiten. Neem gerust contact op via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl