Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Henk Jolink haalt en brengt inspiratie in de studiegroep

Henk Jolink, deelnemer aan de Vruchtbare Kringloop, werd enthousiast van de verhalen van een collega-boer uit de studiegroep over graspercelen met klaver. Hierop besloot hij om zelf ook klaver te zaaien. Afgelopen Hemelvaartsdag stuurde hij de foto’s van zijn percelen rond naar de rest van de groep. “Het is mooi om kennis en ervaring uit te wisselen, dat is echt de meerwaarde van de studiegroep”.

Prakijkverhaal Henk JolinkVorig jaar bezocht Henk Jolink, melkveehouder in Drempt, het erf van een collega-boer tijdens een veldexcursie met de studiegroep. Deze mededeelnemer liet de studiegroep een aantal percelen met klaver zien die het heel goed deden. Uit onderzoek blijkt dat grasklaver vooral interessant is op percelen met een laag organische stof gehalte met een stikstofleverend vermogen (NLV) van minder 100 kg N/ha. Jolink: “Deze groepsgenoot had hele positieve ervaringen met klaver. Daar werd ik door getriggerd. Daarom zaaide ik vervolgens zelf ook percelen met klaver: een perceel zachtbladig rietzwenkgras met rode klaver en een perceel BG 4 mengsel met klaver.”

Jolink werd geïnspireerd door een mededeelnemer en deelt op zijn beurt de ervaringen graag weer met de groepsgenoten. “Op Hemelvaartsdag heb ik een paar foto’s gemaakt van mijn percelen. De klaver komt nu door en dat is toch een leuk gezicht. Via de studiegroepbegeleider heb ik die foto’s naar de hele groep gestuurd. Zo krijgen zij er ook een beeld bij.”

Kennisuitwisseling is echt de meerwaarde van de studiegroep volgens Jolink. “Collega-boeren hebben weer andere ervaringen dan jijzelf. Het is mooi om die kennis en ervaring uit te wisselen. Zo kan iedereen telkens kleine stapjes zetten die bij hem passen. Je moet even een drempel over, maar als je eenmaal bezig bent is het hartstikke mooi om te blijven vernieuwen.” Zelf zit Jolink ook niet stil: “
Volgend jaar probeer ik weer iets anders: weidemengsel met witte klaver om meer stikstof te binden.”