Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Grondwaterstand nog niet overal hersteld in de Achterhoek

Deel dit bericht

In grote delen van de Achterhoek is de grondwaterstand nog niet helemaal hersteld van de droge zomers van afgelopen jaren. Dat toont het dashboard ‘weer en water’ van Waterschap Rijn en IJssel. Om het herstel van de grondwatersituatie te bevorderen, heeft het waterschap afgelopen maanden diverse maatregelen getroffen, waaronder het tijdelijk verhogen van stuwstanden in verschillende grotere en kleinere watergangen. Agrariërs kunnen ook helpen door duikerafsluiters in hun perceelsloten te plaatsen. Deze stelt het waterschap hiervoor beschikbaar.

Terwijl de grondwaterstand in het oostelijk deel van de Achterhoek en langs de Gelderse IJssel inmiddels op normale hoogte voor deze tijd van het jaar staat, vergt het herstel in het centrale deel van de Achterhoek een langere tijd. Dit komt doordat dit centrale zandgebied vooral een infiltratie gebied is, waar de grondwaterstand relatief diep kan wegzakken. Bovendien is de hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden, behoudens de maand oktober, niet meer geweest dan het maandelijkse gemiddeld. De actuele toestand en het verloop van het grond- en oppervlaktewater en informatie over neerslag zijn te volgen op het dasboard ‘weer en water’. Kijk hiervoor op http://waterdata.wrij.nl/

 

 

Beschikbaarheid duikerafsluiters
Zaak dus om, daar waar nodig en mogelijk is, nog zoveel mogelijk water vast te houden en het grondwater aan te vullen voordat het groeiseizoen straks weer begint. Meer dan 100 agrariers hebben al een duikerafsluiter geplaatst om het herstel van grondwaterstanden te bevorderen. Meer weten over deze eenvoudig uit te voeren maatregel of direct een duikerafsluiter bestellen? Kijk dan op: https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/duikerafsluiters/

Informatie over droogte is ook te vinden op de website van het waterschap:
https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/klimaat/droogte/