Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Groene Weide Meststof helpt mee om de kringloop te sluiten

Deel dit bericht

Aan de productie voor Ben & Jerry’s kwam een eind toen Friesland Campina en de ijsmaker uit elkaar gingen.

Maar het kringloop-denken werd voortgezet en kreeg een nieuwe impuls toen René zich drie jaar geleden aansloot bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Hij noemt het lidmaatschap erg waardevol, vooral vanwege de uitwisseling van ideeën: “Je kunt van iedereen leren. De één is verder op het gebied van kruidenrijk grasland, een ander weet veel over bemestingsmethodes. Door kennis met elkaar te delen kunnen we ervoor zorgen dat de kringloop in de Achterhoek zo kort mogelijk wordt.”

Hoogwaardige kunstmestvervanger

Als voorbeeld van het sluiten van de kringloop noemt René ‘dat gesleep met mest’. “Daar moeten we vanaf! Het is toch te gek dat we kunstmest over grote afstanden hier naartoe laten rijden – met alle CO2-uitstoot van dien – om vervolgens zelf een overschot aan mest af te moeten voeren.” Dat was ook precies de reden waarom Réne begin vorig jaar ging deelnemen aan de Kunstmestvrije Achterhoek, een project waarbij herwonnen regionale nutriënten worden omgezet in een hoogwaardige kunstmestvervanger.

Ook voor maïs geschikt

Die kunstmestvervanger, de Groene Weide Meststof, bevalt goed stelt René. Na een start met het bemesten van 10 hectare grasland in 2019, heeft de Larense melkveehouder het gebruik van de kunstmestvervanger dit jaar inmiddels opgeschroefd naar 24 hectare (eerste snede). René: ”De Groene Weide Meststof is niet duurder dan kunstmest en wordt voor dat geld ook nog eens voor je uitgereden. Daar bespaar je dus op. Bovendien is de Groene Weide Meststof ook geschikt voor de maïs. Daar kom ik dit jaar nog niet aan toe, maar ik heb er zeker belangstelling voor!”

De Kunstmestvrije Achterhoek telt op dit moment 65 deelnemers. Dit voorjaar is ca. 1.500 hectare grasland en 90 hectare maïsland met de Groene Weide Meststof bemest.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie www.kunstmestvrijeachterhoek.nl of neem contact op met Arjan Prinsen, telefoon 06 51 24 91 07, e-mail: arjan@groot-zevert.nl.