Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Groene energie als tweede tak

Deel dit bericht

Het investeren in groene energie als tweede tak kan voor boeren een interessante optie zijn. Voordelen zijn dat zonne- of windenergie zonder grote veranderingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, maar wél op termijn een inkomstenstroom en dus een nieuw verdienmodel opleveren.VKA-bestuurslid Joost Geuijen: ‘Groene energie, en met name wind- en zonne-energie vragen operationeel weinig tijd en ruimte. Bovendien vraagt de maatschappij er steeds meer om en bij gemeenten ligt een behoorlijke opgave voor het realiseren van duurzame energie projecten.’

Geuijen is zelf één van de zes boeren achter windpark Den Tol in Netterden. Dit jaar worden de negen windmolens in gebruik genomen.

Luchtfoto’s van windpark Den Tol in Netterden.

Hybride oplossingen

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) liggen ook in de Achterhoek opgaven op het gebied van duurzame energie. Klik hier voor het concept-RES Achterhoek. 

Voor zonne-energie is zo’n 0,21 Terawattuur gewenst, voor windenergie bijna vier keer zoveel. Gemeenten zijn al veelvuldig bezig met de invulling en uitwerking van de RES. Ook gaan de ontwikkelingen en innovaties rondom zonnepanelen op landbouwgrond en windturbines alsmaar door. Met verdraaibare zonnepanelen op hoogte bijvoorbeeld blijft grasland geschikt voor weiden of maaien en blijft landbouwgrond dus in gebruik als landbouwgrond. Zo zijn er meerdere hybride oplossingen voor zonne-energie op agrarische percelen.


Samenwerken

Het komt regelmatig voor dat boeren worden benaderd door ontwikkelaars die tegen aantrekkelijke prijzen grond willen kopen of huren om zonneparken te ontwikkelen. Wees goed voorbereid als een ontwikkelaar je erf op rijdt en een aanbod doet voor het ontwikkelen van groene energie op jouw grond. Samenwerken met collega-boeren kan bijvoorbeeld interessant zijn. Door de investering en de exploitatie van een zonne- of windpark samen te doen met buren is er minder tegenstand en afgunst, draag je samen het risico  en plukken er meerdere personen de vruchten van.
Kortom: neem het heft in eigen hand en weeg goed af of groene energie als tweede tak, eventueel samen met anderen, interessant kan zijn.


Joost Geuijen


Visie VKA:
De VKA onderschrijft dat er een opgave ligt op het gebied van duurzame energie en is van mening dat de keuze om te investeren in groene energie een vrije ondernemerskeuze is. De VKA is niet direct voorstander van het ontwikkelen van zonneparken op landbouwgrond. De VKA ziet onder andere een oplossing in de het plaatsen van zonnepanelen op (stal)daken.