Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Markemodel: ontwerp regionaal netwerksturingsmodel

Deel dit bericht


Markemodel is een (GLB-)pilot die gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning en is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden (sinds 2023 VK-Oost). Vijf VK- Oost-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf het najaar 2022 in gang gezet. Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VK-Oost- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk in gebieden rond ’t Klooster en Winterswijk.De activiteiten sluiten ook aan bij de landelijke ontwikkeling van de zogenaamde KPI-k set. Met de boeren wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de landelijke indicatoren op kringlooplandbouw.