Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

GLB-pilot Het Markemodel

Deel dit bericht

Ontwerp voor een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw

Dit is een pilot van VKA en VALA in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel is een ingrijpende systeeminnovatie en staat voor: regionale, horizontale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door het belonen van geborgde prestaties van individuele boeren.

In de huidige pilot is het ontwerp voor het model uitgewerkt. In een vervolgpilot willen de initiatiefnemers het model concreet gaan uitproberen en doorontwikkelen in twee pilotgebieden in de Achterhoek.

Het Markemodel: sturingsmodel duurzame landbouw

Bekijk hieronder de animatie over Het Markemodel in een notedop.

Webinar Het Markemodel d.d. 29 maart 2021

Bekijk hieronder het webinar over het Markemodel, georganiseerd voor VKA-leden.

Q&A

Klik hier voor het bekijken van het Q&A-document n.a.v. het webinar.


In samenwerking met

  • FrieslandCampina
  • Provincie Gelderland
  • Rabobank
  • Waterschap Rijn en IJssel


Projectgroep

  • Caroline van der Horst
  • Jaap Gielen
  • Johan de Kleuver
  • Arie Schoemaker
  • Stefan te Selle
  • Carel de Vries

Looptijd project

Looptijd tot en met 2021.


Contactpersoon

Carel de Vries, projectleider pilot Markemodel namens VALA en VKA
M 06 53 57 88 96
E carel@devriesprojectregie.nl


Deze GLB-pilot 2020 wordt gefinancierd door: