Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Gezocht: proefvelden voor doorzaai-onderzoek grasland

Deel dit bericht


De PPS Ruwvoerproductie en Bodemkwaliteit is op zoek naar twee proefvelden van 70 bij 10 meter voor onderzoek naar doorzaaien in grasland. Het onderzoek is van belang om het perspectief van doorzaaien van grasland op droogtegevoelige zandgronden goed in beeld te krijgen, zodat deze maatregel zo goed mogelijk toegepast kan worden. Gebruik van het proefveld wordt vergoed.


Droogte leidt vaak tot botanische verslechtering van grasland, gekenmerkt door een afname van het aandeel Engels raaigras en toename van het aandeel matige of slechte grassen. Op droogtegevoelige zandgrond kan vooral straatgras flink in aandeel toenemen, met een afname van opbrengst en mogelijk voederwaarde tot gevolg.
Binnen de PPS Ruwvoer en Bodem wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om verslechterd grasland weer te verbeteren, door een combinatie van bestrijden van ongewenste grassen en doorzaai van Engels raaigras.

Uit een eerste veldproef op kleigrond is gebleken dat door eggen en doorzaaien het matig gewaardeerde ruw beemdgras teruggedrongen kan worden ten gunste van Engels raaigras. In een vervolgproef willen we ons nu focussen op het vervangen van straatgras op droogtegevoelige zandgrond.  

Wat wordt onderzocht?

Onderzocht wordt in hoeverre we straatgras kunnen terugdringen en vervangen door Engels raaigras, en welk effect dit heeft op de grasopbrengst en -voederwaarde. De behandelingen zijn verschillende combinaties van wel of niet eggen en doorzaaien. Bij doorzaaien wordt gebruik gemaakt van de Vredo. Daarnaast gaan we waarschijnlijk ook een andere methode onderzoeken, waarbij het graszaad onder de zode wordt ingebracht en daardoor mogelijk een grotere slagingskans heeft. Hiervoor wordt de Novag machine gebruikt. De proefvelden worden tenminste twee keer in het najaar doorgezaaid, een keer in september van dit jaar en in september 2023. Na het doorzaaien wordt tenminste een jaar lang de opbrengst en botanische samenstelling gevolgd.Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar twee graspercelen waar dit onderzoek tot half april 2025 uitgevoerd kan worden, startend in augustus van dit jaar. De volgende eigenschappen zijn van belang:

– de zode bevat voldoende straatgras, tenminste 20-30% aandeel

– het grasland is drie jaar of ouder

– op de plek van het proefveld is de grond redelijk homogeen

– wanneer nodig kan er beregend worden

– goede ontsluiting (dicht bij de weg), zodat het proefbedrijf er makkelijk bij kan


De proefveldafmetingen zijn ongeveer 70 bij 10 m, met daaromheen een rand van tenminste 1 m die niet bemest mag worden. Er worden ieder jaar vijf sneden bemest en gemaaid, dit wordt door het proefbedrijf gedaan. Een stukje afstemming is vooral nodig bij het moment van maaien.

Waarom meedoen?

Droogteschade is op droogtegevoelige graslanden (zoals in de Achterhoek) een structureel probleem. Het onderzoek is van belang om het perspectief van doorzaaien van grasland op droogtegevoelige zandgronden goed in beeld te krijgen, zodat deze maatregel zo goed mogelijk toegepast kan worden. Het onderzoek zal waarschijnlijk leiden tot een aantal nieuwe praktische aanbevelingen. We zijn op zoek naar een proefveldhouder die het leuk/belangrijk vind om hier een bijdrage aan te leveren. Gebruik van het proefveld wordt vergoed.

Interesse?

Bij interesse graag contact opnemen met:
Herman de Boer
0317 480692
Herman.deBoer@wur.nl