Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

FrieslandCampina verlengt partnerschap met VKA

Deel dit bericht

FrieslandCampina en vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) hebben op 9 juli het gouden partnerschap ondertekend.

FrieslandCampina was vanaf het begin al betrokken bij het project VKA en wil deze samenwerking de komende jaren voortzetten.

Bestuurslid Sandra Addink-Berendsen: “De afgelopen jaren leidde de samenwerking met VKA onder meer tot instrumenten waarmee de melkveehouder zelf de impact van maatregelen op het verlagen van de CO2-uitstoot kan berekenen. Naast dat VKA bijdraagt aan een positieve beeldvorming over de zuivelsector is het belangrijk om van elkaar te leren. Mede daarom heeft FrieslandCampina de samenwerking met VKA verlengd, zodat we kunnen blijven samenwerken aan een duurzame melkveehouderij.”

foto: Sandra Addink (FrieslandCampina) en Stefan te Selle (VKA)