Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Fotoverslag praktijkdemo op De Marke

Deel dit bericht


Op Agro-innovatiecentrum De Marke vond op 29 juni een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt’. Klik hier voor een fotoverslag van deze middag.


Foto’s: Marion de Vries

Tijdens de demo werden gedemonstreerd:

  • Minder droogtegevoelige graskruidenmengsels
  • Ondergrondse druppelirrigatie
  • Innovatieve maisteelt zonder chemie
  • Klei in zand


Herman van Schrooten van WLR licht de demo toe.