Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Focusgroepbijeenkomsten VKA: waardevolle input en feedback vanuit de studiegroepen

Deel dit bericht


De afgelopen twee weken hebben de focusgroep-bijeenkomsten plaatsgevonden. Een afgevaardigde van elke VKA-studiegroep woont deze jaarlijkse bijeenkomst bij. Met deze groep evalueren we het leerprogramma kwalitatief en bespreken we wat er anders en beter kan. VKA hecht eraan om het leren in bijeenkomsten voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de vier kringlopen die in 2022 zijn gelanceerd en uitgerold in het leerprogramma geëvalueerd.
Daarnaast heeft er een wisseling van studiegroepbegeleiders plaatsgevonden bij iedere studiegroep. Hierover zijn ervaringen met elkaar gedeeld tijdens de bijeenkomst.

Er is ook uitgebreid stil gestaan bij het leerprogramma. Welke onderwerpen spreken aan en worden graag terug gezien in het toekomstig leerprogramma?

Het bestuur en de vereniging ervaren de opgehaalde informatie als zeer waardevol en gebruiken het als input voor het leerprogramma en andere verenigingszaken.